Formidlingsarenaene

"Randsfjordmuseet åpner ukjente rom"
Lands Museum, Hadeland Folkemuseum, Hadeland Bergverksmuseum og Kittilbu Utmarksmuseum formidler både kulturhistorie, naturhistorie og den dagsaktuelle
samtiden.
Med vår nye visjon, «Randsfjordmuseet åpner ukjente rom», ønsker vi å utforske det ukjente. Vi vil åpne dører til fysiske, historiske og mentale rom slik at du som besøkende skal gå ut av museet med en opplevelse, ettertanke, undring og med ny kunnskap.