Radon - gassen til besvær

Vi blir ofte nervøse når vi hører huset vårt står i et radonutsatt område. Radon er jo livsfarlig! Eller er det det? Hva er egentlig Radon?

Geologen Ragnar Knarud vil i løpet av kvelden gi oss et innblikk i radongassens verden - fra dens opprinnelse til målinger og tiltak for å redusere radonforekomster i hjemmet.
Foredraget holdes på Hadeland Folkemuseum i regi av Hadeland Bergverksmuseum.
Velkommen til en lærerik kveld!

Inngang kr. 60,-