Jernvinnedager 2021

 • (Foto/Photo)
  1/1

Det blir jernvinnedager på Kittilbu Utmarksmuseum i år også. 

Vi bruker myrmalm og lager jern av malmen. Dette er en lang og arbeidskrevende prosess og vi har satt av fire dager. 

Bruk av jernvinne var slik jern ble framstilt i området rundt Kittilbu i flere hundre år!

Utvinning av myrmalm i Norge ble brukt fra jernalder og fram til middelalder, da metoder for å utvinne jern fra malm i fast fjell ble utviklet. 

 • (Foto/Photo)
  1/1

Du kan bli med alle dager eller enkelte dager

Aktiviteter starter hver dag kl. 11 og slutter rundt kl. 16.

Torsdag 16.09:Vi skal grave fram myrmalm i nærheten av museet. Du lærer hvor det finnes myrmalm og hvordan den danner seg.

Fredag 17.09: Vi røster myrmalmen over stort bål ved vår rekonstruerte jernvinneanlegg fra middelalderen. 

Lørdag 18.09 og søndag 19.09: Vi framstiller jern. Prosessen blir forklart av erfarne arkeologer og historikker. 

 • (Foto/Photo)
  1/4
 • (Foto/Photo)
  2/4
 • (Foto/Photo)
  3/4
 • (Foto/Photo)
  4/4