Åpning av Oppistua på Hov

Endelig får Randsfjordmuseet en formidlingsarena i Søndre Land!     

Oppistua er bygget i 1820 og er siste rest av «gamle Hov». Åpningen markeres med tale av kultursjef Tone Gellein kl. 12.30.                                                          Lars Erik Narmo vil lede vandringen «Fra gård til tettsted» som går fra
Oppistua til Grette. Vandringen starter 13.30. 

I Oppistua blir det åpent hus med fokus på framtidasHov: Hvordan vil vi at Hov skal se ut? Hva skal vi ta vare på, hva bør rives og hva bør bygges nytt? Alle inviteres til å være med å bygge framtidas Hov i papp, og det blir selvfølgelig kake og kaffe.