Politisk debatt: Visjon Land 2030

Det nærmer seg kommunevalg og vi har invitert partiene med liste i Nordre Land til debatt over disse temaene:

-    Visjon 2030, hvordan er det i Land om 10 år?
-    Hva vil man gjøre for å bedre ungdommens oppvekstvilkår på disse 10 åra?
-    Hvordan skal Land tilpasse seg Gjøvikregionen? Fokus på utdanning og arbeidsmarked.


Velkommen som publikum!
Vi ønsker spesielt velkommen til unge i Land, da denne debatten skal ha fokus på det!


Arrangør: Randsfjordmuseet og Landsbykonferansen 2020