Smitteforebyggende tiltak

Velkommen som gjest til Randsfjordmuseets formidlingsarenaer!

Grunnet covid-19 ber vi alle våre gjester om å følge de generelle retningslinjene for smittevern som er utarbeidet av de offentlige helsemyndighetene.

•    Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand har ikke anledning til å besøke museene eller være på arbeid.
•    De generelle reglene for håndvask og hostehygiene gjelder før, etter og under museumsbesøket. Det er lett tilgang på håndsprit og håndvask på museumsområdet for å hindre smittespredning.
•    Grupper på flere enn 20 personer tillates ikke
•    Publikum må holde minst 1 meter avstand til hverandre og til ansatte.
•    Betaling skjer fortrinnsvis ved bruk av vipps eller bankkort.
•    Det er forbudt å røre gjenstandene. Der det er vanskelig å unngå berøring, er det satt opp spritdispenser eller utplassert engangshansker.
•    Personer som ikke følger museets instruksjoner kan bortvises.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss på post@randsfjordmuseet.no eller henvend deg til våre ansatte.