Smitteforebyggende tiltak

Randsfjordmuseet holder stengt for publikum frem til påske, og har besluttet å avlyse alle arrangementer til og med mai. Dette gjør vi som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset.

Vi opprettholder driften som normalt

Vi er i tett dialog med kultursektoren, og følger situasjonen nøye fra dag til dag for å foreta videre vurderinger. Randsfjordmuseets ansatte er på jobb, og kan kontaktes som normalt. 

Sommersesongen og planlagte arrangementer

Sommeren og de kommende månedene er usikre, men Randsfjordmuseet ønsker uansett å tilby et godt og relevant museumstilbud til våre lokalsamfunn. Vi jobber nå ut fra ulike scenarioer for hvordan vi kan tilby dette i den kommende tiden, digitalt og i våre friluftsmuseer. Vi vil planlegge de ulike scenariene i tett dialog med våre samarbeidspartnere, aktører og øvrige støttespillere. Myndighetenes føringer vil ligge til grunn for alt vårt arbeid. Eventuelle tilbud og besøk hos oss i fremtiden skal være trygge og i tråd med de til en hver tid gjeldende regler.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss på post@randsfjordmuseet.no eller henvend deg til våre ansatte.