Hopp til hovedinnhold

 /

Tidlig om morgenen begynner det å kvitre oppe på sovesalen, og snart triller de små kulørte nøstene utover tunet.

Trudvang feriekoloni, 25-års beretning
 /

I byene gikk fattigdom, trangboddhet og dårlig kosthold hånd i hånd, og gata var barnas lekeplass. For å bedre fattige barns oppvekstkår, ble det etablert feriekolonier på landet. Der fikk barna næringsrik kost, sol, frisk luft og fysisk aktivitet ute i naturen. Norges første feriekoloni ble opprettet i 1881 av Christiania Arbeidersamfunn. Senere fikk også barn i familier med dårlig råd anledning til å reise på ferie. Koloniene ble blant annet drevet av lag og foreninger, kommuner og menigheter. I etterkrigstiden ble det veldig populært å dra på feriekoloni.


 • 1/1
  Trudvang feriekoloni, ca. 1928, Østre Toten. Foto: Mjøsmuseet.
 /
 /
 /

Fra 1. mai 1914 drev Grünerløkka skole feriekoloni på Trudvang i Østre Toten, og den var for barn tilhørende Paulus menighet.  Menigheten fikk stedet i gave fra grosserer Andreas Løvlie og kone.

Hver sommer ble 40 barn sendt til Trudvang, og den første bestyrerinnen var sykepleieren Margit Østberg fra Fredrikstad. Feriekolonien var i drift helt frem til begynnelsen av 1950- årene, men den ble etter det brukt som  leirskole.

2/2
Trudvang, Østre Toten. Foto: Carl Normann/ Mjøsmuseet.
2/2
Trudvang, Toten. Foto: Carl Normann/Mjøsmuseet.
 /
 /

Trudvang feriekoloni var for barn i småskolen, og opprinnelig var det tenkt at gutter og jenter skulle få reise hvert andre år. Etter noen år kom ledelsen frem til at stedet var lite egnet for gutter, og det ble i stedet en feriekoloni for jenter. 

Hvert år fikk også fire eldre jenter bli med til Trudvang for å se etter barna. På den måten fikk de også et kjærkomment opphold på landet. Å bli plukket ut til dette oppdraget ble sett på som stor stas og en ære.


 • 1/1
  Store og små jenter på Trudvang feriekoloni, Østre Toten, ca. 1920-tallet, Toten. Foto: Mjøsmuseet.
 /
 /

Arbeidet med å etablere en feriekoloni for barn i Hedmark hadde oppstart 22. august 1916. Initiativtakerne var Hamar Sanitetsforening sammen med andre aktører. Usikkerhet rundt finansiering førte til at flere investorer trakk seg. 

Sanitetsforeningen satset likevel videre,  og skalerte ned prosjektet til å gjelde for barn i Hamarregionen. Den 30. juni 1921 åpnet feriekolonien Borgen i Veldre, Ringsaker. Dette var den første feriekolonien i fylket og Hamar sanitetsforening og Hamar Røde Kors stod for driften. 

 • 1/1
  Borgen feriekoloni, Veldre, Ringsaker. Foto: Karl Andreas Diesen/Anno Domkirkeodden.
 /
 • 1/1
  Jenter, gruppe 23, på Borgen feriekoloni, Ringsaker. Foto: Karl Andreas Diesen/Anno Domkirkeodden.
 • 1/1
  Gutter på Borgen feriekoloni sommeren 1940, Ringsaker. Foto: Thor Howard Helland/Anno Domkirkeodden.
 /
 • 1/1
  Badetid for guttene på Borgen feriekoloni. Mjøsa ved Fangberget, 1946. Foto: Anno Domkirkeodden.
 • 1/1
  Gutter fra Borgen feriekoloni på badeplassen ved Fangberget i Mjøsa, 1940. Saft er medbrakt på melkespann og serveres til barna. De voksne som er med på turen er bestyrerinnen, kokka og stuepiken. Foto: Anno Domkirkeodden.
 /

Feriekoloniene gav barn en mulighet til å styrke helsen, oppleve naturen og bo under gode forhold. Men feriekolonien var også en arena for lek, moro, vennskap og samhold, og mange barn fikk en uforglemmelig sommer på landet. 

 • 1/1
  Jenter som leker ringlek, Borgen feriekoloni, Ringsaker. Foto: Anno Domkirkeodden.
 • 1/1
  Gutter som leker, Borgen feriekoloni, Ringsaker, 1946. Foto: Anno Domkirkeodden.
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1