Hopp til hovedinnhold

 /

Ferdafolk kan her få kjøpt mjølk, rumme rummkollar og ekte geitost

Billingen Sæterysteri
 /

Seterdrift var en viktig del av gårdsdriften i det gamle bondesamfunnet, og fremdeles er det aktiv seterdrift i Norge. På setra var det budeia som hadde hovedansvaret både for dyrestell og produksjon av melkeprodukter som ost, rømme og smør. Enkelte setrer lå i nærheten til gården, noen lengre borte, mens andre igjen var langt til fjells.  Betegnelsen på disse setrene var: hjemmesetrer, mellomsetrer og fjellsetrer.

 /
 • 1/1
  Billingen Sæterysteri, Skjåk. Foto: Skjåk historielag / Gudbrandsdalsmusea.
 • 1/1
  Budeie Oddfrid Østgaard Henningsmo og en tysk turist, Setersjøen, Os, ca. 1960. Foto: Anno Musea i Nord-Østerdalen.
 /
 • 1/1
  Skånborket seter, Rendalen. Julie Eggen ser på når Aslaug Mømb rører myssmøret kaldt. Foto: Rachel Haarseth/Anno Musea i Nord-Østerdalen.
 • 1/1
  To budeier på en seter i Tynset. Foto: Anno Musea i Nord-Østerdalen.
 • 1/1
  Budeie på seter i Spellmovollen, Os. Foto: Anno Musea i Nord-Østerdalen.
 • 1/1
  Budeie Maren Myhre med kopplam på Knøsen seter, Tynset. Foto: Anno Musea i Nord-Østerdalen.
 /
 /

Setrene var viktige knutepunkt for folk og turister som vandret i utmark og fjell. Her kunne folk møtes samt få husrom og mat før ferden gikk videre. Ved setrene som lå tilgjengelig for ferdsel med vogn eller bil, kunne reisende også få kjøpt ulike melkeprodukter som var for salg.

 • 1/1
  Seteridyll. Foto: Anno Musea i Nord-Østerdalen.
 • 1/1
  Kolbjørn Unseth sin T-ford foran setra på Unset, Rendalen, ca. 1920. Foto: Musea i Nord-Østerdalen.
 • 1/1
  Budeier og turister på Haarsethvollen seter, Tynset, ca. 1937. Foto: Anno Musea i Nord-Østerdalen.
 • 1/1
  Gjeltensetra, Folldal. Familien Dhælie er på utflukt, og Leif Øyen er sjåfør. Foto: Anno Musea i Nord-Østerdalen.
 • 1/1
  Meløya, Folldal. Familien Kveberg har besøk fra Fredrikstad på setra. Foto: Anno Musea i Nord-Østerdalen.
 /
 /
 • 1/1
  Barkhussetra, Folldal. Turister på gjennomfart til/fra Hjerkinn. Foto: Anno Musea i Nord-Østerdalen.
 • 1/1
  Bakka-setra, Folldal. Marit Ellandsdatter Bakken (med bundingen) har besøk av to bydamer, ca. 1944-45. Foto: Anno Musea i Nord-Østerdalen.
 • 1/1
  Bakkavollen, Åsan, Os. Lokalbefolkning og turister. Foto: Anno Musea i Nord-Østerdalen.
 • 1/1
  Døllia Seter, Folldal. Stasjonsmester Alme fra Horten med m kone og barn besøker lokale på setra. Foto: Anno Musea i Nord-Østerdalen.
 • 1/1
  Einar Gerhardsen og turister på seterbesøk i Tynset. Foto: Anno Musea i Nord-Østerdalen.
 /
 • 1/1
  Turister på utflukt fra Sandbakken, ca, 1923-24. Foto: Anno Musea i Nord-Østerdalen.
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1