Hopp til hovedinnhold

Brennerinæringen i Oppland

Brennerinæringen i Oppland er Opplandsarkivets første større digitaliseringsprosjekt. Dette har vært et samarbeidsprosjekt i 2019 og 2020, mellom Opplandsarkivets sekretariat og Opplandsarkivets avdelinger ved Mjøsmuseet, Lillehammer museum og Randsfjordmuseet.

Brenneriarkivene som Opplandsarkivet forvalter, inneholder materiale som er viktig for forståelsen av den lokale og nasjonale brennerihistorien. Det er derfor av stor betydning at materialet nå har blitt digitalisert og gjøres digitalt tilgjengelig for både privatpersoner, næringsliv og forskere.


Brennerinæringen i Oppland har en sentral og viktig rolle i Opplands industri- og jordbrukshistorie. I nasjonal sammenheng var den store industrielle brennerinæringen i Vest-Oppland og på Hedmarken en særegen næringsvirksomhet. Brenneriene var viktige for avsetning av korn og poteter, og næringen gav sårt tiltrengt lønnet arbeid. 
Deler av de 13 forskjellige brenneriarkivene fra Oppland nå ferdig digitalisert og publisert på Digitalarkivet er i gang.

Prosjektet lot seg realisere med utviklingsmidler fra arkivsektoren, som satte særlig fokus på digitalisering av bedriftsarkiv, samt midler fra Hoff A/S og Opplandsarkivets sekretariat, i tillegg til egeninnsats fra arkivavdelingene. 

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1