Kittilbu Utmarksmuseum

Besøksadresse: Gausdal Vestfjell, 2653 Vestre Gausdal
Postadresse: Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal
Telefon 61 31 32 80
E-post kittilbu@randsfjordmuseet.no

Sommersesong 23. juni - 18. august. Ta kontakt for gruppebestilling!

Her finner du Kittilbu Utmarksmuseum

Kittilbu Utmarksmuseum ligger i den vakre setergrenda Kittilbu, omgitt av spennende våtmarksområder.

Her er rike fiske- og turmuligheter og Langsua nasjonalpark ligger ikke langt unna. Museet har sommeråpent. I tillegg til sesongprogrammet tilrettelegger vi turer og aktiviteter for skoler og grupper på bestilling. 

Utmarksmuseet er også besøkssenter for Langsua nasjonalpark. Langsua nasjonalpark er en utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, en gang Norges minste på 9 km2. Den nye nasjonalparken med tilstøtende verneområder, landskapsvernområder og naturreservat, er nå på ca. 1000 km2. I denne forbindelse har vi startet arbeidet med ny utstilling og en utbygging av museet slik at vi om noen år vil framstå i helt ny drakt, med et nytt og spennende innhold.

Kittilbu Utmarksmuseum er godkjent Norsk Økoturismebedrift og vi har miljø som et fremtredende ideal i vår drift. Hos oss får du blant annet servert økologisk og/eller lokal mat i kafeen og på Volden seter.

Vår historie
Stortinget bestemte i 1985 å gi Oppland Energiverk konsesjon til å utnytte ressursene i Dokkfløy i Gausdal Vestfjell til kraftproduksjon. Utgravingene som gikk over tre år gav ny kunnskap om tidligere tiders bruk av området rundt Dokkfløy i Gausdal Vestfjell, og verdifull historie ble avdekket. Ingen hadde ant dimensjonene på den menneskelige aktiviteten i dette lavfjellsområdet, og aldri før har en utbygging ført til at så mange fornminner ble borte for alltid.

Likevel taler sporene i terrenget tydelig, mange minner er bevart. Noe av dette kan oppleves ved besøk på museet eller ved å gå kulturstien på Kittilbu.

Funn forteller om at menneskene holdt til på Kittilbu allerede i steinalderen. Her var det et stort matfat ikke minst elgen i skogen og fjellet og fisken i vann og elver. Sporene etter omfattende fangst av elg sees i første rekke i form av groper som ligger i rekker helt fra Dokkfløy og Kittilbu og videre nordover i fjellet mot Espedalen og Skåbu. Over tusen fangstgroper i området vitner om en enorm fangst og utnyttelse av elgen fra de siste århundre før Kristi fødsel og opp mot 1800-tallet, i kanskje Europas mest spesielle elgtrekk.

Men det var ikke bare elgen som trakk folk til området. Ved Dokkfløy finnes jernrike myrer, og utvinning av jern fra myrmalm foregikk i stor stil fra eldre jernalder og helt fram til bergmalmen overtok på 1400-tallet. I perioder kan en snakke om en industri. Størst aktivitet var det i middelalderen rundt 1200-tallet. I dag utvinnes det fortsatt jern på Kittilbu, men nå for forskning og formidling. Dette kan oppleves på temadager eller som gruppearrangement.

Utover på 1700 og 1800-tallet økte antall seterbruk i Gausdal Vestfjell og på Kittilbu var mange setrer i drift, men i dag er det få aktive setrer. Utmarksmuseet har kjøpt Volden seter, som ligger langs kulturstien, og bygger opp en aktivitet med seteropplevelser der vi forsøker å holde kunnskapen om en gammel tradisjon i hevd. Volden seter er en seter fra 1860-tallet som står omtrent slik budeia forlot den rundt 1940. Her servers det blant annet seterlunsj på flere søndager i sommersesongen.