Ansatte

Administrasjon

Hans Philip Einarsen

Direktør Randsfjordmuseet

Naturhistorisk seksjon

Finn Audun Grøndahl

Leder naturhistorisk seksjon

Kulturhistorisk seksjon

Natasha Bjørnset Reksten

Leder kulturhistorisk seksjon

Forvaltning, drift og vedlikehold

Lars Stålegård

Bygningsvernrådgiver

Knut Rønningen

Håndverker Lands Museum og Kittilbu Utmarksmuseum

Kjell Arvid Briskodden

Håndverker Lands Museum og Kittilbu Utmarksmuseum

Kjell Sørum

Håndverker, Hadeland Folkemuseum & Hadeland Bergverksmuseum

Seksjon for formidling og samfunn

Maja Musum

Leder seksjon for formidling

Sigrid Tveiten Roholdt

Formidlingsansvarlig, Hadeland Folkemuseum

Sally Græsdahl

Formidlingsansvarlig, Lands Museum

May-Iren Bojang Høgsaas

Formidlingsansvarlig, Hadeland Bergverksmuseum og Kittilbu Utmarksmuseum

Styret

Edvin Straume - styreleder
Geir Steinar Loeng - nestleder
Inger Enger
Erling Bonnevie Hjort
Berit Halvorsen
Kitty Selj
Natasha Reksten - ansattes representant

Rune Haga - varamedlem
Anna Kirah - varamedlem

Kontaktinformasjon