Ansatte

Administrasjon

Hans Philip Einarsen

Direktør Randsfjordmuseet

Jo-Terje S. Høyesveen

Økonomi og markedsleder

Naturhistorisk seksjon

Eike Müller

Leder naturhistorisk seksjon

Finn Audun Grøndahl

Naturhistoriker

Kulturhistorisk seksjon

Natasha Bjørnset Reksten

Leder kulturhistorisk seksjon

Miriam Cohen Kiel

Museumskurator

Forvaltning, drift og vedlikehold

Grethe Johnsrud

Leder seksjon for forvaltning, drift og vedlikehold

Lars Stålegård

Bygningsvernrådgiver

Irene Engerdalen

Vedlikehold og museumsassistent, Hadeland Folkemuseum og Hadeland Bergverksmuseum

Kjell Arvid Briskodden

Håndverker Lands Museum og Kittilbu Utmarksmuseum

Knut Rønningen

Håndverker Lands Museum og Kittilbu Utmarksmuseum

Kjell Sørum

Håndverker, Hadeland Folkemuseum & Hadeland Bergverksmuseum

Olav Fossum

Håndverker, Hadeland Folkemuseum

Seksjon for formidling og samfunn

Maja Musum

Leder seksjon for formidling og samfunn

Sally Græsdahl

Formidlingsansvarlig, Lands Museum

Andrea Fritsvold

Formidlingsansvarlig, Hadeland Folkemuseum

Martha Knapp

Publikumsansvarlig, Hadeland Folkemuseum og Hadeland Bergverksmuseum (vikariat)

Jon Ivar Tofte

Publikumsansvarlig Kittilbu Utmarksmuseum (vikariat)

May-Iren Bojang Høgsaas

Formidlingsansvarlig, Hadeland Bergverksmuseum og Kittilbu Utmarksmuseum

(I permisjon)