Ansatte

Administrasjon

Hans Philip Einarsen

Direktør Randsfjordmuseet

Maja Musum

Rådgiver kommunikasjon og utvikling

Seksjon Arena og samfunn

Jo-Terje S. Høyesveen

Seksjonsleder Arena og samfunn

Natasha Bjørnset Reksten

Avdelingsleder Land og Kittilbu

Sally Græsdahl

Publikumssansvarlig Land

Jon Ivar Tofte

Publikumsansvarlig Kittilbu Utmarksmuseum (vikariat)

Kjell Arvid Briskodden

Vaktmester Land og Kittilbu

Knut Mikael Parthaugen

Renholder Land og Kittilbu

Andrea Fritsvold

Avdelingsleder Hadeland

Martha Knapp

Publikumsansvarlig, Hadeland (vikariat)

Irene Engerdalen

Renholder, Hadeland

Kjell Sørum

Vaktmester Hadeland

Lars Otto Morstad

Vaktmesterassistent Hadeland

May-Iren Bojang Høgsaas

Publikumsansvarlig Hadeland

(I permisjon)

Seksjon Innovasjon og bevaring

Solfrid Myhre

Seksjonsleder Innovasjon og bevaring

Eike Müller

Førstekonservator NMF

Finn Audun Grøndahl

Konservator NMF

Grethe Johnsrud

Samlingsansvarlig, kulturhistorisk materiale

Knut Rønningen

Håndverker

Lars Stålegård

Bygningsvernrådgiver

Miriam Cohen Kiel

Kurator kulturhistorie