Randsfjordmuseet

Randsfjordmuseet as er et museum bestående av fire museer i Oppland: Hadeland Bergverksmuseum, Hadeland Folkemuseum, Kittilbu Utmarksmuseum og Lands Museum.
Selskapet ble stiftet i 2004.

Randsfjordmuseet er et regionalt kompetansesenter innen kultur- og naturhistorie.

Museets formidling, forskning og forvaltningsarbeid bidrar til bevaring og fornyelse av regionenes identitet og til næringsutvikling. Regionen omfatter kommunene Gausdal, Nordre Land, Søndre Land, Gran, Lunner og Jevnaker.

Randsfjordmuseet er en viktig institusjon i regionen og bidrar vesentlig i verdiskaping og kulturtilbudet i kommunene.

Styringsdokumenter