Randsfjordmuseet

Ett museum – fire arenaer

Randsfjordmuseet AS er et konsolidert museum bestående av enhetene Kittilbu Utmarksmuseum, Lands Museum, Hadeland Folkemuseum og Hadeland Bergverksmuseum. Selskapet eies av 6 kommuner og 3 museumslag i Hadeland, Land og Gausdal. Museets formidling, forskning og forvaltningsarbeid skal bidra til å bevare og fornye lokalsamfunnenes identitet og til å styrke verdiskapningen. 


Randsfjordmuseet er en del av Opplandsarkivet, et samarbeidstiltak mellom Oppland fylkeskommune og museene i fylket, og vi tilbyr bygningsvernrådgivertjeneste. Museets fem venneforeninger og museumslag er viktige medspillere og støttespillere, og bidrar til det frivillige arbeidet ved museet.

Randsfjordmuseet arbeider med naturhistorie, kulturhistorie og samtidsproblematikk i våre museumsdistrikter. Vi ønsker å synliggjøre sammenhengene mellom disse fagfeltene, invitere til innsikt og refleksjon over distriktenes mangfoldige historie(r) og å arbeide for å bidra til utviklingen av et raust og inkluderende samfunn. Randsfjordmuseet skal formidle kunnskap og fortellinger som gir mening for folk i samtiden, og presentere og diskutere samfunnet slik det er og har vært. Vi ønsker å påvirke samfunnsutviklingen, og må derfor være bevisst vår definisjonsmakt, engasjere oss i vår tids kulturelle kompleksitet og utfordre eksisterende presentasjoner av fortiden. Skal et museum være relevant for sitt publikum må det erkjenne at samfunnet er mangfoldig og vårt publikum likeså.

Randsfjordmuseets styre

Edvin Straume - styreleder 
Geir Steinar Loeng - nestleder 
Inger Enger 
Erling Bonnevie Hjort
Berit Halvorsen
Kitty Selj
Maja L. Musum - ansattes representant

Ann-Kirsti Seiersten - varamedlem
Anna Kirah - varamedlem

Styringsdokumenter