Hopp til hovedinnhold

Hva er Randsfjordmuseet?

 • 1/12
 • 2/12
 • 3/12
 • 4/12
 • 5/12
 • 6/12
 • 7/12
 • 8/12
 • 9/12
 • 10/12
 • 11/12
 • 12/12

Randsfjordmuseet as

Randsfjordmuseet strekker seg fra Lunner i sør til Gausdal Vestfjell i nord. 

Museet består av formidlingsarenaene Kittilbu Utmarksmuseum, Lands Museum, Hadeland Folkemuseum og Hadeland Bergverksmuseum. Selskapet forvalter eiendommer og kulturmiljøanlegg i Viken og Innlandet, og eies av 6 kommuner og 3 museumslag i Hadeland, Land og Gausdal. 

Randsfjordmuseet er en del av Opplandsarkivet og vi tilbyr bygningsvernrådgivertjeneste. Museets venneforeninger og museumslag er viktige medspillere og støttespillere, og bidrar til det frivillige arbeidet ved museet.

Randsfjordmuseet arbeider med naturhistorie, kulturhistorie og samfunn, og synliggjør sammenhengene mellom disse fagfeltene. Vi inviterer til innsikt og refleksjon over distriktenes mangfoldige historie(r) og arbeider for å bidra til utviklingen av et raust og inkluderende samfunn. 

Randsfjordmuseet dokumenterer og formidler kunnskap som setter samtiden i et historisk perspektiv. Vi ønsker å påvirke samfunnsutviklingen og må derfor engasjere oss i vår tids kulturelle kompleksitet, utfordre eksisterende fortellinger om fortiden og være bevisst vår definisjonsmakt.

 • Labankdør med skyvelås og nøkkel. Gitt i gave til Hadeland Folkemuseum ca 1915.

Randsfjordmuseets visjon

Med vår visjon "Randsfjordmuseet åpner ukjente rom" ønsker vi å utforske det ukjente.

 Randsfjordmuseet vil åpne dører til fysiske, historiske og mentale rom: Til ny viten, nye erkjennelser, nye historier, nye perspektiver og dialog. Vi skal tilby rom for undring, inspirere til engasjement og bygge tilhørighet. Våre museer skal oppleves betydningsfulle i enkeltmenneskers liv og i deres omgivelser.

Styret for Randsfjordmuseet as

Ernst Ravnaas 
Jostein Skurdal
Inger Enger 
Lars Erik Narmo
Karianne Robøle-Sørensen
Kitty Selj
Eike Muller - ansattes representant

Ann-Kirsti Seiersten - varamedlem
Inger Toril Holte Breien - varamedlem

Tilbake til Forsiden

Tilbake til Forsiden

Bevaringsplan_2024-2028_Del1.pdf

 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1