Hopp til hovedinnhold

Mangfold og likestillingsplan

Randsfjordmuseet er i gang med en mangfold og likestillingsplan

Planen skal fullføres i 2024.

Målet med mangfold- og likestillingsplanen:

Planen har som formål å sette mangfold- og likestillingsarbeidet ved Randsfjordmuseet i system og høyere opp på agendaen, i alt vi gjør, eller hvordan vi gjør det. Strategien setter noen ambisjoner vi kan strekke oss etter, og viser oss vei. Målet er at dette dokumentet, revideringen og prosessene rundt å lage sjekkliste, en fremgang i prosesser, og skaper grobunn for et mer målrettet mangfoldsarbeid! Dette dokument skal være levende, forpliktende, og inneholde en målbar sjekkliste.


  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1