Hopp til hovedinnhold

Hjemme.

Hvilke assosiasjoner vekker det hos deg? Kjærlighet og tilhørighet, eller ensomhet og taushet. Noe du rives fra, eller lengter etter. Noe du har, eller noe du ikke har. Hjemme kan være steder for det beste og det verste. Hjemme er noe som former oss, på en eller annen måte.

På museene handler fortellingene ofte om livet som leves utenfor hjemmet: Om menneskene og hendelsene som har preget det offentlige livet. Hva om vi går tettere på menneskene? Over dørkarmen og bak fasadene?

Hva skjer hvis vi går inn i de gamle stuene på Hadeland Folkemuseum- ikke som museumsgjenstander- men som hjem? Hvilke fortellinger får vi høre da, og hvem er menneskene som har sovet, kranglet, spist og ryddet i disse husene?

I år inviterer Randsfjordmuseet publikum til å utforske ukjente rom og ukjente fortellinger i friluftsmuseet på Hadeland Folkemuseum. Gjennom prosjektet Bryt fasaden vil bygningssamlingen åpnes opp gjennom små og store installasjoner og et omfattende program.

Prosjektet omfatter utstillinger, installasjoner, formidlingsprogram, skoleaktiviteter og arrangement. Prosjektet er et samarbeid med det nasjonale Mangfoldsnettverket. Sammen med Norsk Folkemuseum, Glomdalsmusea, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Perspektivet Museum, Interkulturelt Museum og Vest-Norsk Utvandringssenter jobber Randsfjordmuseet med å utforske nye muligheter for utstillingsarbeid i de kulturhistoriske bygningssamlingene.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1