Hopp til hovedinnhold

Bygningsvern

 • Skjervertråkket i Lunner

I Oppland finnes bygningsvernrådgivere i alle kommuner,  de er tilknyttet de lokale museene.  Randsfjordmuseets bygningsvernrådgiver tar oppdrag i Nordre og Søndre Land og Gran, hvor tjenesten er gratis inntil ett dagsverk.

Bygningsvernrådgiveren gir råd og veiledning til private eiere, kommuner og håndverkere i forbindelse med tiltak som berører verneverdige hus og miljøer.  Eksempel på tiltak kan være energieffektivisering, reparasjoner, vedlikehold eller restaurering, ombygging og riving.  

En kontakt med bygningsvernrådgiveren inneholder vanligvis en befaring med en skriftlig uttalelse i etterkant av befaringen. Uttalelsen kan benyttes som vedlegg til søknader om tilskudd, som grunnlag for kontakt med håndverker og som støtte for eier.

Lars Stålegaard
Lars Stålegaard
Bygningsvernrådgiver, Randsfjordmuseet

Eksempler på prosjekter:

 • 1/8
  Eidsalm i Brandbu med de svære tuntrærne. Eierne gjør en god jobb med å ta vare på bygningene, uten å reparere bort historien. Foto: Anders Møyner Hohle
 • 2/8
  Elektrisk anlegg fra 20-årene i den gamle landhandelen på Bjørnerud i Søndre Land. Foto: Lars Stålegård
 • 3/8
  Det fredete anlegget Solheim på Lunner, med hage og stall. Bygget i tidlig 1900-tall. Foto: Lars Stålegård
 • 4/8
  Svalheim i Østsinni på Dokka. Små kår og kvinnehistorie i et hus egnet til formidling. Foto: Lars Stålegård
 • 5/8
  Setermiljøet Nordre Lomsdalssetra langs Lomsdalsvassdraget i Søndre Land. Foto: Lars Stålegård
 • 6/8
  Tømmerhoggerlandsbyen Skjervetråkket i Lunner. Foto: Lars Stålegård
 • 7/8
  Småkårsgården Fjellstad i Søndre Land, hvor tiden nesten har stått stille. Foto: Lars Stålegård
 • 8/8
  Småbruket Nystuen i Vest-Torpa. Taes godt vare på av nåværende eier. Foto: Lars Stålegård
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1