Hopp til hovedinnhold

Digitalisering av brenneriarkivene i Vestoppland

Artikkelen er trykket i Mjøsmuseets årbok 2020

Brennerinæringen i Oppland var et samarbeidsprosjekt i 2019 og 2020, mellom Opplandsarkivets sekretariat og Opplandsarkivets avdelinger ved Mjøsmuseet, Lillehammer museum og Randsfjordmuseet.

Brennerinæringen i Oppland har en sentral og viktig rolle i Opplands industri- og jordbrukshistorie. I nasjonal sammenheng var den store industrielle brennerinæringen i Vest-Oppland og på Hedmarken en særegen næringsvirksomhet. Brenneriene var viktige for avsetning av korn og poteter, og næringen gav sårt tiltrengt lønnet arbeid. 

Prosjektet lot seg realisere med utviklingsmidler fra arkivsektoren, som satte særlig fokus på digitalisering av bedriftsarkiv, samt midler fra Hoff A/S og Opplandsarkivets sekretariat, i tillegg til egeninnsats fra arkivavdelingene. 

Her kan du lese artikkelen om brenneriarkivene og digitaliseringsprosjektet:

Digitalisering av brenneriarkivene i Vestoppland

 

  • 1/1
    Hadeland Brenneri i Røykenvik i Gran kommune 1981. Fotograf: Birger Nesholen
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1