Hopp til hovedinnhold

Gamle skrifter forteller om Elgfangst i Middelalderen i Gausdal og Fron

  • 1/1

Førstearkivar og historiker Jo Rune Ugulen Kristiansen fra Arkivverket tar oss med tilbake i tid til middelalderen:

Tre skinnbrev fra Gausdal og Fron danner utgangspunktet for å fortelle om elg, elgjakt og -fangst i Norge i middelalderen. Magnus Lagabøtes landslov fra 1274 inneholder et eget kapittel om elgjakt. Denne lova feirer i år 750 år og Kristiansen har oversatt landslova til bokmål i forbindelse med det store landslovjubileet. Skinnbrevene fra Gausdal og Fron omhandler gropfangst av elg, og er unike innsyn i elgjakta på 1400-tallet.

Sted: Kommunestyresalen i Gausdal Rådhus, Vestringvegen 4, 2651 Østre Gausdal. Inngang gjennom Knutepunkt Langsua.

Inngang: kr. 100,- Servering er inkludert i billett.

VIPPS #530177 i døra eller bestill billett på forhånd her:

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1