Hadeland Pride 2022

Velkommen til Pridefestival og kjærlighetsfest når vi for femte gang arrangerer Pride på Hadeland!

 • (Foto/Photo)

Hadeland Folkemuseum har vært et symboltungt møtested i århundrer. Nå inviterer vi til folkefest for å feire hverandre og den modige, mangfoldige bygda vår!

Skeivt kulturår 2022

 • (Foto/Photo)

I 2022 er det 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge. Dette skal markeres og feires. 

Det blir et variert program for store og små. Detaljer om programmet publiseres fortløpende. 

Hold av dagen!

Arrangementet er åpent for alle!

 • (Foto/Photo)
  1/1

Modige, mangfoldige Hadeland

De tre Hadelandskommunene har som første norske bygdekommuner vedtatt handlingsplanen "Modige mangfoldige Hadeland- for bedre inkludering av mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet". Dette skal ikke bli et skrivebordsdokument. Dette skal vi feire og forankre i alle kriker og kroker av Hadelandsbygdene.

 • (Foto/Photo)
  1/2
 • (Foto/Photo)
  2/2