NY UTSTILLING FRA 2. JUNI

 (Foto/Photo)

"HJEMME HOS

-personer med langvarig psykisk lidelse"

Tidlig på 1900-tallet ble det bygget store psykiatriske sykehus, asyler, rundt om i landet. 


I dag er asylene nedlagt og mange mennesker med langvarige psykiske lidelser bor hjemme hos sine foreldre, i egne leiligheter, i hus, kommunale leiligheter eller i bofelleskap. 


Hvordan har de det der?

 (Foto/Photo)

Utstillingen «Hjemme hos» ble produsert av Nasjonalt medisinsk museum, og første gang vist på Norsk Teknisk Museum i 2016–2017. 

«Hjemme hos» er basert på besøk og foto hjemme hos hjemmeboende med langvarig psykisk lidelse.

Nasjonalt medisinsk museum tok i bruk sjangeren «Hjemme hos»-reportasje. Sjangeren har en bærende ide at selve hjemmet, møbler og annet interiør i seg selv kan si mye om hvem og hvordan den aktuelle personen er. Tekstene og fotografiene er fra besøk i 11 hjem, hvorav noen fra Hadeland.

 (Foto/Photo)

Randsfjordmuseet har besøkt tre personer fra regionen som er med i denne opprinnelige utstillingen. 

Vi ønsket å vite hvordan Koronapandemien har vært for dem.

Det siste året har alle kjent på følelsen isolasjon under nedstenginger og restriksjoner. I samfunnsdebatten blir det uttrykt særlig bekymring for sårbare grupper. Hvordan opplevdes egentlig det siste året?

 (Foto/Photo)

Utstilling på Hadeland Folkemuseum 

Fra 2. juni

Grinakersbygningen i friluftsmuseet

Velkommen!

Arrangement om psykisk helse:

Det blir tre arrangement på Hadeland Folkemuseum med tema psykisk helse i forbindelse med utstillingen. Alle arrangement vil bli streamet.

Arrangementene blir i september og oktober - mer info kommer.


28.-29. oktober inviterer vi til Oktoberseminaret


Tema:

​Formidling til videregående skole

Til utstillingen produserer Randsfjordmuseet et undervisningsopplegg om ungdom og psykisk helse, spesielt rettet mot videregående skole. 

For mer info: martha.knapp@randsfjordmuseet.no

Prosjektet "Hjemme hos" er et samarbeid med

 • (Foto/Photo)
  1/2
 • (Foto/Photo)
  2/2

Takk for støtte til prosjektet fra:

 • (Foto/Photo)
  1/2
 • (Foto/Photo)
  2/2
 (Foto/Photo)

Takk til:

Prosjektgruppe

Brukermedvirkningsgruppe 

  De som er intervjuet

  Mer om våre utstillinger: