Hopp til hovedinnhold

Hvor er vi på vei?Vassdragene og økofilosofi

  • 1/1

Landskaper og vassdragene forteller oss mye om hvilke verdier som har rådd. Det biologiske mangfoldet i svært mange vassdrag i Norge har i løpet av de siste 50-100 årene blitt fattigere på grunn av påvirkninger fra utviklingen av det moderne samfunnet. Især har det gått utover fosser, elvedeltaer og flommark. For en levelig fremtid, må vi se på fortiden og lytte til det tidligere generasjoner, og landskapet selv, har å fortelle oss.

Øko-filosofien i norsk tradisjon byr seg til i denne forbindelse; hvordan vi lytter, snakker og tenker om naturen, har innvirkning på hvilke handlinger vi tar, hvilke vaner vi danner, som igjen har innvirkning på hvilke verdier og skjebne samfunnet er på vei.

Randsfjordmuseet inviterer til å sitte sammen, skulder til skulder, med øko-filosof Nils Faarlund (f. 1937), naturforvalter Finn Audun Grøndahl (f. 1964) og sosiolog Andrea Fritsvold (f. 1988), for en kveld fylt med naturhistorie, øko-filosofi og samtale om vassdragene.

  • 1/1

Inngang:

100 kr inkl. varm drikke og kaker

Påmelding:

epost: kittilbu@randsfjordmuseet.no

tlf. 61 31 32 80


Maks antall: 40 deltakere

Velkommen til Gausdal folkebibliotek!

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1