Temakveld på biblioteket i Gausdal - FIGURENE I BERGET

Den eldste kunstformen vi kjenner i Norge er figurer som er risset eller malt på bergflater. Vi inviterer til spennende foredrag fra arkeologer om veidekulturens bergkunst med blikk på de nylig oppdagede hellemaleriene i Espedalen. Først blir vi med på en reise til det sørlige Afrika hvor bergkunsten ble utøvet helt fram til 1800-tallet.
TID: Torsdag

19 00 Velkommen til temakveld


Alastair Brown er arkeolog, ansatt ved Randsfjordmuseet, og tar oss med på en reise til Sør-Afrika, Namibia og Botswana hvor bergkunst ble aktivt utøvd helt inn på 1800-tallet; Hvem var kunstnerne og hvilke tanker og ideer kan ha eksistert?

20 00 Kaffe


Mildri Een Eide og Henriette Aasen er arkeologer, ansatt i Oppland fylkeskommune, og vil presentere det unike funnet av hellemalerier i Espedalen.
- Hvordan kan formidling av hellemaleriene tilrettelegges for publikum? Oppland fylkeskommune inviterer til drøftinger og ønsker tilbakemeldinger.


Arrangementet er et samarbeid mellom Randsfjordmuseet, Langsua nasjonal-parkstyre og Oppland fylkeskommune

Arrangementet er gratis.