Skoletjeneste

Land Museum tilbyr et undervisningsopplegg med levendegjøring av historie og kulturarv ved hjelp av fortellinger, opplevelser og aktivitet. 

Kulturhistorie, bygningsvern og naturhistorie er og gjennomgående i våre formidlingsopplegg. Vi ønsker at både barn, unge og gamle skal oppleve museet og historien vi har å fortelle. 

Vi har en fin samling av hus og gjenstander, men et museum kommer først til sin rett når det blir brukt og opplevd.

Om Randsfjordmuseet og vår formidling: 

Randsfjordmuseet er et regionalt natur- og kulturhistorisk museum som jobber for å styrke kunnskapen og nærheten til historien. Våre skoletilbud kombinerer en høy faglig standard med en leken og involverende formidling. Gjennom dialog og deltakelse søker vi å gi historien relevans. 

Barnehage

Museumsområdet er godt egnet for besøk fra barnehager. Her er masse spennende ting å se på! 

Formidlingstjenesten kan lage egne opplegg tilrettelagt for barnehager med ulike tema eller dere kan besøke museet på egen hånd.

Forslag til tema:
– Gamle leker
– Eventyrstund i skogskoia
– Julestund, fortelling om fjøsnissen
– Vi ser på dyr

Besøk på egen hånd:

Barnehager er hjertelig velkomne til å besøke Lands Museum på egen hånd. Vi vil gjerne ha beskjed om dere er på besøk slik at vi får notert dere i statistikken. Under besøket er det viktig at det tas hensyn til museet sine uerstattelige og viktige historiske bygninger, og at aktiviteter legges opp deretter.

Barnehagar har og mulighet til å låne Røstebygningen eller Skogskoia gratis, mot at en gjør rent i husene etterpå.

Skole

Museet ønsker å ha et nært forhold til skolene i Landregionen. En av målsetningene med formidlingen er at elevene får et eierforhold til museet.

Vårt tilbud utvikles stadig i tråd med nye læreplaner, ønsker og behov fra skolene. Vi tilpasser gjerne tema til din klasse!

Ulike tema: 
– Utvandring til Amerika
– Måter å bygge på
– Peder Aadnes
– Husmannsstua
– Gamle leker
– Skoletime i skolestova
– Julestund, fortelling om fjøsnissen
– Biologisk mangfåld i våtmark (utstilling)
– Arkitektur og lokal byggeskikk
– Steinalderens bergkunst (Hellerisningene ved Møllerstufossen)
– 1800-talets bondekultur

For bestilling og andre henvendelser, ta kontakt med oss på telefon 61313280 eller epost: land@randsfjordmuseet.no