Skoletjeneste

Lands Museum sin formidlingstjeneste har et program hvor læringen foregår i historiske omgivelser, både på museet sitt område og i lokalmiljøet.    

Museet tilbyr et undervisningsopplegg med levendegjøring av historie og kulturarv ved hjelp av fortellinger, opplevelser og aktivitet. 

Våre satsingsområder er; kulturhistorie, bygningsvern og naturhistorie er og gjennomgående i våre formidlingsopplegg. Vi ønsker at både barn, unge og gamle skal komme å oppleve museet og historien vi har å fortelle. 

Vi har en fin samling av hus og gjenstander, men et museum kommer først til sin rett når det blir brukt og opplevd.


Om Randsfjordmuseet og vår formidling: 

Randsfjordmuseet er et regionalt natur- og kulturhistorisk museum som jobber for å styrke kunnskapen og nærheten til historien. Våre skoletilbud kombinerer en høy faglig standard med en leken og involverende formidling. Gjennom dialog og deltakelse søker vi å gi historien relevans. Vi tilbyr aktiviteter, sanselige opplevelser og problemstillinger som stimulerer elevene til kritisk refleksjon, som knytter «gamledager» til dagens samfunn og egen identitet, som skaper forståelse for sammenhengene mellom natur, kultur og mennesker, og vårt felles ansvar for fremtiden


Praktisk informasjon

Kom, opplev og lær!

Her vil du finne nyttig informasjon til planleggingen av museumsbesøket. Du kan også bestille undervisning eller komme med ønsker.


Barnehage

Museumsområdet er godt egnet for besøk fra barnehager. Her er masse spennende ting å se på! 

Formidlingstjenesten kan lage egne opplegg tilrettelagt for barnehager med ulike tema eller dere kan besøke museet på egen hånd.

Forslag til tema:
– Gamle leker
– Eventyrstund i skogskoia
– Julestund, fortelling om fjøsnissen
– Vi ser på dyr


Besøk på egen hånd:

Barnehager er hjertelig velkomne til å besøke Lands Museum på egen hånd. Vi vil gjerne ha beskjed om dere er på besøk slik at vi får notert dere i statistikken. Under besøket er det viktig at det tas hensyn til museet sine uerstattelige og viktige historiske bygninger, og at aktiviteter legges opp deretter.

Barnehagar har og mulighet til å låne Røstebygningen eller Skogskoia gratis, mot at en gjør rent i husene etterpå.

Til styrer og assistenter
Du vil finne mange nyttige opplysninger under punktet ”Praktisk informasjon” over. Her kan du og kontakte oss eller bestille museumsbesøk direkte.


Skole

Museet ønsker å ha et nært forhold til skolene i Landregionen. En av målsetningene med formidlingen er at elevene får et eierforhold til museet.

Vårt tilbud utvikles stadig i tråd med nye læreplaner, ønsker og behov fra skolene. Vi tilpasser gjerne tema til din klasse!

Ulike tema
– Utvandring til Amerika
– Måter å bygge på
– Peder Aadnes
– Husmannsstua
– Gamle leker
– Skoletime i skolestova
– Julestund, fortelling om fjøsnissen
– Biologisk mangfåld i våtmark (utstilling)
– Arkitektur og lokal byggeskikk
– Steinalderens bergkunst (Hellerisningene ved Møllerstufossen)
– 1800-talets bondekultur