Hopp til hovedinnhold

Skoletjeneste

Land Museum tilbyr et undervisningsopplegg med levendegjøring av historie og kulturarv ved hjelp av fortellinger, opplevelser og aktivitet.

Kulturhistorie, bygningsvern og naturhistorie er og gjennomgående i våre formidlingsopplegg. Vi ønsker at både barn, unge, voksne og eldre skal oppleve museet og historien vi har å fortelle.

Vi har en fin samling av hus og gjenstander, men et museum kommer først til sin rett når det blir brukt og opplevd.

Om Randsfjordmuseet og vår formidling

Randsfjordmuseet er et regionalt natur- og kulturhistorisk museum som jobber for å styrke kunnskapen og nærheten til historien. Våre skoletilbud kombinerer en høy faglig standard med en leken og involverende formidling. Gjennom dialog og deltakelse søker vi å gi historien relevans.

Barnehage

Museumsområdet er godt egnet for besøk fra barnehager. Her er masse spennende ting å se på!

Formidlingstjenesten kan lage egne opplegg tilrettelagt for barnehager med ulike tema eller dere kan besøke museet på egen hånd.

Forslag til tema:

 • Gamle leker
 • Eventyrstund i skogskoia
 • Julestund, fortelling om fjøsnissen
 • Vi ser på dyr (utstoppet)
 • Vi ser på Nisser (utstilling)
 • Vi lager mat
 • Vi bruker ull

Besøk på egen hånd:

Barnehager er hjertelig velkomne til å besøke Lands Museum på egen hånd. Vi vil gjerne ha beskjed om dere er på besøk slik at vi får notert dere i statistikken. Under besøket er det viktig at det tas hensyn til museet sine uerstattelige og viktige historiske bygninger, og at aktiviteter legges opp deretter.

Barnehager har og mulighet til å låne Røstebygningen eller Skogskoia gratis, mot at en gjør rent i husene etterpå.

Skole

Museet ønsker å ha et nært forhold til skolene i Landregionen. En av målsetningene med formidlingen er at elevene får et eierforhold til museet. Vi har nå også et formidlingssted i Hov sentrum.

Vårt tilbud utvikles stadig i tråd med nye læreplaner, ønsker og behov fra skolene. Vi tilpasser gjerne tema til din klasse!

Ulike tema:

 • Gamle leker
 • Peder Aadnes
 • Husmannsstua
 • Utvandring til Amerika: Amerikabrev
 • Skoletime i skolestua
 • Julestund, fortelling om fjøsnissen
 • Besøk Nisseloftet (utstilling)
 • Steinalderens bergkunst/Helleristningene ved Møllerstufossen
 • 1800-tallets bondekultur
 • Måter å bygge på
 • Ung i Land
 • Jul før og nå
 • Spinne garn
 • Ull som materiell
 • Halmdekorasjoner
 • Lage papir
 • Lage lys

For bestilling og andre henvendelser, ta kontakt med oss på telefon 45486153 eller epost: land@randsfjordmuseet.no

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1