Lasteskipet MS Brandbu

I 2014 vedtok Randsfjordmuseet å takke ja til overtakelse av det vernede fraktskipet M/S Brandbu. Siden da har museet - i samarbeid med Riksantikvaren, ulike kompetansesentre for det nasjonale fartøyvernet og Venneforeningen for M/S Brandbu - arbeidet med istandsettelse.

M/S Brandbu fra 1907 er landets eldste lasteskip bygget for ferskvann og har status som nasjonalt verdifullt kulturminne.

  • MS Brandbu heises opp av vannet i 2013. Foto: Randsfjordmuseet (Foto/Photo)
    MS Brandbu heises opp av vannet i 2013. Foto: Randsfjordmuseet

Ferdigstilt skrog

Høsten 2019 ble det omfattende arbeidet reparasjon og restaurering av stålskroget ferdigstilt. Arbeidet er utført av verftet Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter i Kristiansand og i all hovedsak finansiert av Riksantikvaren. For mer informasjon om hva som er gjort og hvilke andre dyktige fagfolk som har vært involvert anbefaler vi at du leser de ulike rapportene her på hjemmesiden eller tar kontakt med museet. 

Bred støtte

Prosjektet har siden oppstart mottatt god støtte fra både enkeltpersoner og næringsliv på Hadeland. Vi takker også Stiftelsen Uni, tidl. Oppland Fylkeskommune og A. Wilhelmsen Foundation som har gitt store og viktige bidrag.

M/S Brandbu ligger i dag fortøyd ved den tidligere fløtersmia i Røykenvika hvor museet og venneforeningen i fellesskap er i ferd med å etablere en publikumsvennlig havn for både folk og skip. Gran kommune eier eiendommen og har velvillig leid denne ut og gitt oss mulighet til å utbedre det tidligere bryggeanlegget. Sparebankstiftelsen DNB, Sparebankstiftelsen Gran og Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner, Nittedal har vært svært viktige bidragsytere i finansiering. Det gjenstår fortsatt noe arbeid både på M/S Brandbu og med sikring og dekke på bryggen før vi kan invitere til fest og åpning av en helt ny formidlingsarena i vakre Røykenvika. 

Vil du bidra?

Venneforeningen M/S Brandbus venner er vår viktigste samarbeidspart på veien videre og vil drifte skip og havn når istandsettelsen er ferdigstilt. Ta kontakt på msbrandbu@hotmail.com for mer informasjon eller på facebook: M/S Brandbus venner.

Her finner du venneforeningen på Facebook:

tikk_industry_ms_brandbu_7.jpg (Foto/Photo)

Artikkel om M/S Brandbu fra Tikkurila

Tikkurila er Nordens fremste aktør innen industrimaling, og er sponsor av produkter brukt på M/S Brandbu.

"Bringing the M/S Brandbu back to her former beauty is a remarkable example of teamwork, inspiration and persistence."

Les deres artikkel om prosjektet her:

Artikkel om MS Brandbu, Dampskipsposten 2020

Se timelapse-video av sjøsettingen her:

  • 1/1

Rapport fra sjøsetting 09.11.2019