MS Brandbu heises på vannet

Lasteskipet MS Brandbu er landets eneste gjenværende lasteskip som er bygd for trafikk på ferskvann i Norge. Båten har vært i land for restaurering siden november 2013, men på lørdag 9. november skal hun endelig på vannet igjen! Dette er en stor milepæl som alle involverte har sett frem til i lang lang tid. Båten er IKKE ferdig, men resterende arbeid er avhengig av at båten ligger på vannet. 

Båten skal heises på vannet i to løft i løpet av dagen, med mye logistikk mellom løftene. Det vil bli satt opp sperringer for å sørge for sikkerheten, men interesserte er velkomne til å følge prosessen på trygg avstand. Det vil bli muligheter til å få kjøpt mat og drikke, og det ryktes om både taler og hornmusikk!

Litt om arbeidsprosessen selve dagen: 

Heisingen vil bli gjort i 2 etapper/løft.
Det første løftet vil starte kl 09.00. Da løftes båten i krybba den står i nå. Når det er utført skal kran og utstyr flyttes og rigges opp igjen, og båten løsnes fra krybba. Da er det håp om at andre og siste løftet kan starte rundt kl 11-12 tiden.
Når båten da er på vannet vil båten sjekkes og forhåpentlig relativt raskt være klar for å slepes bort til smia. Dette er et slep som vi vil ta veldig forsiktig og sikkert bort, og fortøyd trygt inne i "Brandbu gropa". 

Det vil ikke være mulig å kjøre bil bort i båthavna så lenge løftet pågår, parkering er mulig ved Oscar.

Det er vist stor interesse for MS Brandbu, og vi er glade for at noen har lyst til å folge med på arbeidet vårt denne dagen!

For mer om MS Brandbu og istandsettelsesprosessen, se facebooksidene til MS Brandbus venneforening.