Hopp til hovedinnhold

PÅFYLL: Fugler på Hadeland – få en større naturopplevelse!

Du vil se på fugler med et annet blikk etter denne kvelden, hvor utgangspunktet er fugler på Hadeland. Vi vil blant annet lære om vipas intriger, sjalusidrama og listige strategier, samt få innblikk i hvordan det står til med andre fugler.

Visste du at 40 % av fugleartene i Norge er blitt rødlistet? Hvorfor har noen fugler så stor tilbakegang? Du vil sepå fugler med et litt annet blikk etter denne kvelden!

I kveld kan vi høre ornitologen Anne Gri Henriksen når hun skal snakke om fugler på Hadeland. Blant annet tårnsegleren, åkerriksa, gulspurv og svaler. Hun vil også gi oss et dypdykk inn i det hemmelige livet til vipa. Du vil lære litt om intriger, sjalusidrama og vipas listige strategier når den har ett mål for øyet; å få reprodusert!

Anne Gri har fulgt vipa tett og klart å dokumentere noe av dens liv. Hun har fulgt et nyklekket kull gjennom oppvekst og vandring. Dens liv, samt Anne Gri sin kunnskap om andre fugler, vil kunne gi oss en pekepinn på hvorfor 40% av fugleartene er i tilbakegang i Norge.

Pris 100,- inkl. kaffe og noe attåt:

  • 1/1

Dette foredraget foregår på Hadeland Folkemuseum, Kongevegen 92, 2770 Jaren.
Billetter legges snart ut.

PRIS: 100,- inkl. kaffe og noe attåt.
HADELAND FOLKEMUSEUM
16. november, kl. 18:00.

Foredraget inngår som en del av utstillingprosjektet Jakten på Hadeland.

En stor takk til våre bidragsytere som gjør prosjektet Jakten på Hadeland mulig

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1