Hopp til hovedinnhold

Skeiv kjærleik og kjønnsmangfald i (lokal)historia

Kva veit me om personar som har elska andre av same kjønn eller brote med kjønnsnormene i norsk historie? Korleis kan denne historia dokumenterast og formidlast i lokalsamfunnet?

I 2022 markerer me at det er 50 år sidan Straffelovas § 213 blei oppheva. Paragrafen gjorde seksuelle handlingar mellom menn forbode. Skeivt kulturår 2022 er ei nasjonal markering av skeiv historie og kultur som foregår over heile landet.

Foredrag av Runar Jordåen (historiker, Skeivt arkiv) med påfølgende samtale med Inge Alexander Gjestvang (Leder i Fri, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold). 

Runar Jordåen er historikar og arbeider på Skeivt arkiv ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Han er medredaktør av boka "Skeiv lokalhistorie. Kulturhistoriske perspektiver på sammekjønnsrelasjoner og kjønnsoverskridelser" som kjem seinare i år. 

Inngang: 100 kr inkl. kaffe og kaker

Velkommen!

  • 1/1
    Logoen for Skeivt kulturår 2022. Design: Metric.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1