Hopp til hovedinnhold

#ungiland

#ungiland er et utstillingsprosjekt som tar for seg oppvekst og ungdomstid i Nordre og Søndre Land fra 1970 til i dag.

12.02.2021

Nå begynner det å ligne no! 

Det er litt av en prosess å starte fra scratch og få en utstilling klar. Og hva er egentlig en "utstilling" uansett? Er utstillinger kun inne på et museum, eller ute i det offentlige rom? Er det montre med historiske spydspisser og gamle gjenstander? Eller er det er sted man kan samles for å lære å mekke bil, høre på musikk, diskutere? 

Prosessen fra idé til utstillingsåpning er ikke noe hemmelig, mystisk og hokus-pokus. Vi samles og snakker, deler idéer, utforsker mange mulige idéer, diskuterer og tenker kritisk, får innspill fra folk som kan forskjellige ting. Det er både veldig spennende og litt ubehagelig, for det er så mange muligheter og uenigheter kan, og bør, oppstå.

Her er noen bilder av mulige løsninger som vi nå begynner å jobbe med helt konkret. Hva synes du? 

Takk til Bolt Design Studio (BOLT Designstudio)! Sjekk ut hva de har gjort før også på nettsidene deres. 

 • 1/3
 • 2/3
 • 3/3

03.02.2021 Møte med ungdom

I dag har vi hatt en gjennomgang med referansegruppa vår for å snakke om alle mulige crazy idéer vi har til utstillinga! Referansegruppa består av ungdom i Søndre og Nordre Land. Blant annet er noen av idéene vi tenker hadde vært fine for utstillingen: 

- Å bygge opp klubben
- Det er viktig å få med klima i utstillingen
- Kartverksted?
- At hele gulvet er et mentalt kart
- At vi spør noen rånere om å filme de forskjellige rånerutene i Land, også kan besøkende sette seg i et bilsete å bli med på turen!
- Et utenforskap, som kan være et skap hvor vi tar opp litt mer alvorlige temaer


Hva synes du? Har du noen idéer? Send gjerne til oss! :-D
andrea.fritsvold@randsfjordmuseet.no

17.11.2020 Vi fortsetter å samle inn minner

Om du  har vært  ung i Land, men ikke er så ung lenger, så fortvil ikke! Vi vil gjerne høre om din oppvekst, og du kan bidra til utstillingen vår du også. Vi samler nemlig inn minner fra ungdomstid og oppvekst i Land 1970-2010 også! 

Så trykk på linken og delta med dine historier, fotografier, filmer og opplevelser: 
https://minner.no/tema/ungiland?fbclid=IwAR1LKPny4ljQUQKBKHJzvPgtnHiLeLdO1DCtCpybCDc5s6qz_pPmkGnNUVs 

10.11.2020 Vi har nå samla inn mange kart

Etter møtene vi hadde i oktober med alle 10. klassene i Søndre og Nordre Land, har vi nå samla inn ca. 120 helt unike tegna mentale kart (se eksempler nedenfor). Men hva er et mentalt kart egentlig? 

Hva er mentale kart?
Kort fortalt viser et mentalt kart et sted slik den som tegner det forestiller seg og husker stedet. Kartene skal ikke forsøke å bli en kopi av google-maps, det er ingenting som er "feil" eller "riktig" når man tegner. Et mentalt kart er noe hvert enkelt menneske opparbeider, utvikler og bærer med seg gjennom livet, og hvordan det blir seendes ut er avhengig av den som tegner det. Når man tegner det skal det føles fritt og sluttresultatet kan fortelle oss noe om hvordan en enkelt person opplever og bruker et sted, og hva hen føler som viktig eller uviktig. Kartene blir derfor svært ulike i uttrykk og fokus. 

Her er noen eksempler av mentale kart tegna av ungdom fra Søndre Land og Nordre Land, oktober 2020.

 • 1/5
 • 2/5
 • 3/5
 • 4/5
 • 5/5

De store kartene tar form

Ungdomsrådene i Søndre og Nordre Land lagde jo i 2019 hvert sitt store kart over kommunene sine. De brukte post-it-lapper for å uttrykke følelser og komme med meninger og forslag til forbedringer i kommunen.

Disse to kartene har flere ungdom fortsatt å utarbeide gjennom møtene i oktober 2020. Vi ga alle 10. klassinger muligheten til å fortsette å utforme disse to kartene. Her ser du Søndre Land sitt, som til sammen over 60 ungdom har vært med på! 

21.10.2020 Kartverksted med 10. klasse ved Torpa og Dokka Ungdomsskole

Vi har de siste to dagene møtt alle 10. klassingene i Nordre Land; på Dokka og Torpa ungdomsskole! Det har vært så spennende å høre deres meninger om stedet de bor. 

*Vi holdt koronaavstand til elevene, og sprita alt utstyr og stoler mellom klassebesøkene - så smittevern var i høyt fokus!

14.10.2020 Kartverksted med 10. klasse på SLUS

10A, 10B og 10C ved Søndre Land Ungdomsskole (SLUS) var innom oss i Oppistua iløpet av de siste to dagene. For en gjeng med engasjerte ungdom!

Vi har samla inn 56 helt unike mentale kart av Søndre Land, laget av ungdommen selv. I tillegg har vi ett stort kart som over 60 ungdom i Søndre Land har laget sammen. Det er ikke verst!

*Vi holdt koronaavstand til elevene, og sprita alt utstyr og stoler mellom klassebesøkene - så smittevern var i høyt fokus!

07.09.2020 Spørreundersøkelse om oppvekst

Har du hatt ungdomstiden din i Land? Da vil vi sette stor pris på om du vil dele dine erfaringer og bli med på innsamling om ungdomstid og oppvekst i Land mellom 1970 til 2010! 

Innsamlingen er en del av materialet vi samler inn til utstillingen #ungiland, som skal settes opp på Lands Museum. Vi håper at flest mulig har lyst til å bidra med opplevelser og tanker de hadde under ungdomstiden, så vi får et bredt og mangfoldig grunnlag for utstillingen!

#ungiland skal handle om hvordan det er å være ung i Land. Hvordan påvirker stedet deg og hvordan påvirker du stedet? Utstillingen vil ta for seg både hvordan det har vært i tiårene fra 1970 og frem til i dag, og hvordan ungdom har det i Land i dag.

Til denne spørreundersøkelsen på Minner.no søker vi deg som har hatt ungdomstiden i Land-området på 1970 til 2000-tallet.

Med ungdomstid mener vi at du var mellom 13 og 19 år på 70-, 80-, 90- eller 2000-tallet. Det vil si at du er født mellom 1954 og 1994.

Med Land-området mener vi Nordre og Søndre Land kommuner.

Du kan velge å svare på denne undersøkelsen anonymt eller med navn. Du kan også velge om dine svar bare skal komme inn til museets arkiv eller også vises på minner.no. Disse valgene får du på slutten av undersøkelsen.

Temaene for spørsmålene er Bosted, oppvekst, fritid og trivsel.

Har du ikke selv hatt ungdomstiden din i Land, men kjenner noen som har, ville vi sette stor pris på om du tipser og deler videre.

Link til undersøkelsen:https://minner.no/tema/ungiland/tentative#tentative-memory-top-banner

12.06.2020 Vi har fått logo!

#ungiland har fått egen logo. Logoen viser omrisset av begge kommunene, som selvsagt er plassert midt i verden. Det handler om "Hvordan stedet påvirker deg, og hvordan du påvirker stedet". Derfor kart. De to kommunene våre knyttet sammen på midten. Tusen takk til BOLT designstudio for utformingen!

13.02.2020 Kartverksted med ungdomsrådet i Nordre Land

13. februar 2020 gjennomførte vi andre verksted i #ungiland-prosjektet. Denne gangen sammen med Nordre Land Ungdomsråd, kultursjef Svein Ladehaug og varaordfører Linn T. Sunne på Låven på Lands Museum. Vi jobba også denne gangen med å lage kart over "Mitt Land" etter hukommelsen.

Tusen takk til ungdommene som stiller engasjerte opp, kommer med gode innspill og gir av seg selv!

Her kom det veldig tydleg fram at ungdomsklubben Parken er et viktig samlingsted. Det tar vi med oss videre i planleggingen av utstillingen.

Bilder fra verksted med Nordre Land ungdomsråd:

 • 1/4
 • 2/4
 • 3/4
 • 4/4

29.11.19: Kartverksted med Ungdomsrådet i Søndre Land

29.11.19 gjennomførte museet det første "Kartverkstedet" i en rekke på flere planlagte verksted i Nordre og Søndre Land. Formålet med verkstedene er å lære om hvordan det er å vokse opp i Land idag, å høre hvordan ungdom selv ser på hjemstedet sitt og hvilke temaer de mener utstillingen bør ta opp. 

Det første verkstedet ble gjennomført sammen med Ungdomsrådet i Søndre Land. I verkstedet lagde vi et stort kart over Søndre Land ved hjelp av hukommelsen, som vi brukte som utgangspunkt for å diskutere hva som er bra og mindre bra med oppvekst og omgivelser her. Ungdommene kom også fram til en del forslag til endringer og forbedringer, som ble skrevet opp på gule lapper og satt på kartet. Vi fra museet er veldig fornøyde med å ha fått mye input fra engasjerte ungdommer, og gleder oss til å ha flere Kartverksted med ungdom!

Kartet vi lagde ble også veldig flott, kanskje kan det også bli en del av utstillingen?

Bilder fra verkstedet med Søndre Land Ungdomsråd:

 • 1/4
 • 2/4
 • 3/4
 • 4/4

15.05.2019 Gave til prosjektet!

Prosjektet fikk innvilga støtte fra Sparebankstiftelsen DNB!  15. mai 2019 drog vi til Gjøvik og mottok gavebrev.

Gaven brukes til innsamling av dokumentasjon, verksted med ungdommer og produksjon av utstillingen! Tusen takk!

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1