Vegetasjons- og faunahistorie i Sørøst-Norge

  • Vegetasjons- og faunahistorie (Foto/Photo)
    1/1

I løpet av et menneskeliv kan det oppleves store endringer i våre omgivelser. Oppfatninger av hva som er «normalt» henger ofte sammen med våre opplevelser fra oppveksten. I skogen, langs elva, på fjellet eller langs fjæresonen. Historier, bilder og fortellinger fra besteforeldrenes barndom gir oss innblikk i enda flere endringer i de samme omgivelser. I løpet av de siste 3-400 årene har svært mange endringer vært knyttet til menneskelig virksomhet og med økende intensitet mot vår egen tid. 

I denne publikasjonen følger vi vegetasjons- og faunahistorien i Sørøst-Norge gjennom siste istid og gjennom etter-istiden før denne utviklingen for alvor skjøt fart. Vi inviterer til en naturhistorisk reise gjennom et tidsrom på over 100 000 år; helt tilbake til den gang da ullhårede mammuter beitet i lier og daler. Reisen bygger på funn av rester av vegetasjon og fauna som har levd her. Hvert funn er en liten brikke i et stort puslespill som etter hvert gir oss et bilde over naturhistorien i dette området og tidsrommet. Sammen med en rekke moderne naturvitenskapelige analysemetoder forteller «puslebitene» oss om hva som var, men de forteller oss også mye om det som er i dag. 

Publikasjonen bygger på et stort antall publiserte forskningsartikler og andre artikler og rapporter.

Publikasjonen

"Vegetasjons- og faunahistorie i Sørøst-Norge" er nå trykket som bok.
Pris på publikasjonen er 300,- kroner. 

Boka bestilles ved å sende en mail til: post@randsfjordmuseet.no

Publikasjonen kan også lastes ned ved å klikke på linken under: