Verdens Våtmarksdag 2020

Randsfjordmuseet og Dokkadeltaet våtmarkssenter markerer Verdens Våtmarksdag med et seminar for alle interesserte på Lands Museum torsdag 20. februar fra kl. 10-14.30

Våtmark, biologisk mangfold og lokalt engasjement

  • Dokkadeltaet fra Odnesberget
    Dokkadeltaet fra Odnesberget

Årets tema er Våtmark og biologisk mangfold, med spesielt blikk mot det lokale engasjementet knyttet til formidling av natur- og kulturarv etter en storstilt vannkraftutbyggingen for 30 år siden. 

Verdens Våtmarksdag over hele verden

Hvert år markeres Verdens Våtmarksdag, som egentlig er 2.februar, over hele verden. Det var nettopp på denne dagen da den internasjonale våtmarkskonvensjonen ble undertegnet for 47 år siden. I den første tiden hadde det internasjonale samarbeidet størst fokus på bevaring av våtmarker for spesielt vannfugler. Senere fikk samarbeidet et bredt perspektiv på våtmarker og flora, fauna og livsgrunnlag for mange mennesker.

Program

Alle er velkommen til å delta på hele eller deler av arrangementet! 

Arrangementet er gratis. kaffe og enkel lunsj 50 kr eller ta med matpakke.

Last ned program her: 

  • 1/1