(Foto/Photo)

Velkommen til Randsfjordmuseet

-vi åpner ukjente rom