(Foto/Photo) (Foto/Photo) (Foto/Photo) (Foto/Photo) (Foto/Photo)

Velkommen til Randsfjordmuseet

- vi åpner ukjente rom!