•  (Foto/Photo)

En interaktiv, relasjonell og deltakende kunstinstallasjon på Hadeland Folkemuseum, fra 1. juli til 15. august 2021

Autopoiesis - Folkeminner 22.07.11:

I 2021 er det ti år siden terrorangrepene på Utøya og i Oslo 22. juli. 2011 som rammet Arbeiderpartiet spesielt, men også alle i Norge.

Autopoiesis referer til begrepet selvopprettholdelse og er et kunstprosjekt for innsamling av og refleksjon rundt minner og fortellinger knyttet til terrorangrepet.

​Hva har skjedd på disse ti årene? Hvordan gikk vi videre? Hva sitter vi igjen med av minner fra denne dagen, dagene før og etter og årene som har gått siden angrepet? Hvordan minnes vi og snakker vi om terrorangrepet ti år senere? Kan folkeminner være med å fylle ut samtalen og historien om et nasjonalt traume?

Installasjon Minnering

I Magasinhallen på Hadeland Folkemuseum, stiller vi ut en interaktiv kunstinstallasjon, Minnering, et kollektivt rom for minner, ettertanke og samtale om 22. juli.  2011. Minneringen består av møteromsstoler fra regjeringsbygget i Akersgata 59 i Oslo (bygget som ligger vis a vis Høyblokken). Publikum inviteres til å ta plass som deltaker i ringen og reflektere rundt egne og andres minner. Man kan dele egne minner gjennom å koble seg til Autopoiesis nettsted for deling av minner med en QR kode. På nettstedet kan man også lese om andres minner.

Magasinhallen på museet fungerer i dag som et rom for oppbevaring av materiell kulturarv i form av historiske gjenstander. I sommer vil vi utvide Magasinhallen til og også være et rom for innsamling og deling av folkeminner om 22.juli 2011. Minnene som deles lagres digitalt og oppbevares som immateriell kulturarv for ettertiden.

  • Autopoiesis - Folkeminner 22.07.11 hovedbilde (Foto/Photo)

Les mer om kunstprosjektet som samler inn folkeminner:

På nettsiden kan du også dele eller lese andres minner.

Kadhaproject.jpg (Foto/Photo)

Kunstnerne: Kadhaproject

Kadhaproject er en kunstergruppe som består av Marielle Kalldal og Camilla Dahl. I Kadhaproject arbeider kunstnerne sammen om relasjonell, interaktiv og deltakende kunst. Kalldal og Dahl har begge en master fra Kunst i Samfunnet fra OsloMet-storbyuniversitetet.

22 juli senteret er rådgivere for Autopoiesis - Folkeminner 22.11.2011