Hopp til hovedinnhold

Den historiske brunbjørnen i Sør-Norge

«Den historiske brunbjørnen i Sør-Norge» er et faunahistorisk prosjekt som museet har arbeidet med i en årrekke med bakgrunn i at bjørnen har vært vidt utbredt i lang tid i denne delen av landet. Det finnes fortsatt mye historisk materiale slik som biologisk materiale og ulike nedtegnelser som omhandler skuddpremier, jakthistorier etc. Museet har et samarbeid med Norsk Skogmuseum om å analysere en skuddpremieordning i forkant av den offisielle ordningen som startet i 1846. Museet har også et samarbeid med Universitetsmuseet i Bergen om brunbjørnen og eventuelle endringer i trofisk struktur gjennom en lengre tidsperiode gjennom analyse av stabile N og C isotoper. Museet har også et samarbeid med NIBIO om genetiske studier hvor den historiske brunbjørnen i Sør-Norge inngår.

Les artikkel her:

Brunbjørnen i Sør-Norge. Historisk status ut fra analyser av skuddpremier og biologisk materiale for perioden ca 1750-1950

 

  • 1/1
    Bjørnejakt har en rik og lang tradisjon i hele landet. Selv blant de «hardeste» bjørnejegerne syntes sitt eget liv og hele naturen ble fattig da bjørnene ble borte. Det finnes fortsatt mange «rester» fra de siste bjørnene som ble skutt i form av skinn, skaller og spekede lår som på bildet her. Bildet viser to spekede lår fra to bjørner skutt i Vassfaret på 1900-tallet som naturfotografen og tannlegen Nils Viker kjøpte av skytterne. Slikt materiale har stor vitenskapelig verdi så sant sikre opprinnelsesdata finnes.

Publikasjonsliste - Den historiske brunbjørnen i Sør-Norge

Grøndahl, F. A. mfl. 2019. Deisjøbamsen – en ny bjørnehistorie fra Vassfaret. Særtrykk. Utgitt av Randsfjordmuseet, Valdresmuseet, Bjørneparken Rovdyrsenter og NIBIO. 76 s.

Granberg, P. og Grøndahl, F. A. 2017. En gaupejakt med uvanlig resultat. Tidsskriftet Våre Rovdyr nr. 2/2017 årgang 31. S. 76-78

Schregel, J., Eiken, H.E., Groendahl, F.A., Hailer, F., Aspi, J., Kojola, I., Tirronen, K., Danilov, P., Rykov, A., Poroshin, E., Janke, A., Swenson, J.E. and Hagen, SB. 2015. Y chromosome haplotype distribution of brown bears (Ursus arctos) in Northern Europe provides insight into population history and recovery. Molecular Ecology Volum 24 Issue 24: 6041-6060.

Grøndahl, F.A. og Bækkelund, B. 2009. Jakt og fangst av Bjørn og ulv på Romerike i tiden 1733-1845. Romerike Historielag Årbok XXII 2009 s. 293-330. 

Grøndahl, F. A., Eiken, H. G., Aarnes, S. G. B. & Hagen S. 2012. DNA-analyse av historisk brunbjørn i Sør-Norge ca. 1800-1956. Rapport Randsfjordmuseet, 12 s.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1