Hopp til hovedinnhold

Fiskesamfunnet i Randsfjorden

«Fiskesamfunnet i Randsfjorden» er et prosjekt som museet har arbeidet med i en årrekke med bakgrunn i dels egen aktiv innsamling av materiale fra fiskearter i innsjøen og dels innsamlet materiale fra andre som doneres til museets samlinger. Det er spesielt krøkle, men også og ørret som museet har arbeidet med mest i senere år. Krøkle spiller en viktig økologisk rolle i de store lavereliggende innsjøene (under den marine grense) på Østlandet. Dette til tross finnes liten kunnskap om denne arten i Randsfjorden. Museets prosjekter skjer i et samarbeid med blant annet Naturhistorisk museum (LFI/UiO) og NINA.

Les artikler her:

Rapport gjenfangster settefisk Dokka-Randsfjorden 2008-2017

 

Observasjoner av gyte-innsig av krøkle på gyteområder i Lågendeltaet naturreservat 2010-2021

 

Gyteplasser for krøkle i Randsfjorden, 2018

 

Gytebestanden av krøkle i Randsfjorden, 2009-2017. NINA prosjektnotat

 

  • 1/1
    Krøkle er en ukjent art for de fleste mennesker unntatt de som fisker storørret. Dette er nemlig hovedføde til storørret i Randsfjorden så vel som de andre store lavlandssjøene hvor krøkle er naturlig utbredt. Den er en nær slektning av lodde og man kan enkelt si at krøkle har samme viktige rolle i ferskvann som lodde har i havet.

Publikasjonsliste - Fiskesamfunnet i Randsfjorden

Grøndahl, F. A. og Høitomt, G. 2018. Gyteplasser for krøkle (Osmerus eperlanus) i Randsfjorden. Rapport fra undersøkelser i Søndre Land kommune 2017 og 2018. Rapport Randsfjordmuseet. 7 s.

Sandlund, O. T., Grøndahl, F. A., Saksgård, L., Selj, K. og Høitomt, G. 2017. Gytebestanden av krøkle i Randsfjorden, 2009-2017. NINA Prosjektnotat 44. 8 s.

Sandlund, O. T., Grøndahl, F. A., Kjellberg, G. og Næsje, T. F. 2017. Variabel livshistorie hos krøkle (Osmerus eperlanus) i Mjøsa og Randsfjorden. Tidsskriftet Vann 01/2017 s. 81-92 https://vannforeningen.no/wp-content/uploads/2017/11/Sandlund.pdf

Grøndahl, F. A., Sandlund, O. T. og Kjellberg, G. 2015. Krøkla – Nøkkelen til Mjøsas store fiskeavkastning. Mjøsmuseets årbok 2015 s. 151-165

Sandlund, O. T. og Grøndahl, F. A. 2015. Alder og størrelse i gytebestanden av krøkle i Randsfjorden, 2009-2014. NINA Minirapport. 8 s.

Rishatt, A., Taugbøl, A., Dervo, B. K. & Grøndahl, F. A. 2021. Testing av metoder for påvisning av mikro- og makroplast i vannprøver og ferskvannbiota. Tidsskriftet Vann 01/2021: 27-36. https://vannforeningen.no/wp-content/uploads/2021/03/Taugbol.pdf

Grøndahl, F. A. 2021. Observasjoner av gyte-innsig med krøkle på gyteområder i Lågendeltaet naturreservat 2010-2021. Notat Randsfjordmuseet. 11 s.

Grøndahl, F. A., Bjørnrud, T. & Hageland, J. 2015. Oppsummering av gjenfangster av floymerket ørret i Randsfjorden og Dokka elv 2008-2014. Rapport Randsfjordmuseet 9 s.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1