Hopp til hovedinnhold

Skoletjeneste

På dagtid siste halvdel av mai, første halvdel av juni, samt siste halvdel av august og hele september tar Hadeland Bergverksmuseum imot skoleklasser i gruvene på Nyseter. 

Hadeland Bergverksmuseum tilbyr et standard opplegg for elevene, men et eget program kan settes opp i samarbeid med skolen.

Alternativ 1: Gruvesafari

Vi tar en kort pause når klassen ankommer Nyseter slik at elevene får strekt på beina og sett seg litt rundt.
Deretter blir elevene delt inn i grupper dersom det er mer enn 25 stykker.

Den ene gruppen blir guidet gjennom Nysetergruven. Den andre gruppen må da vente utenfor. Museet kan sørge for små oppgaver for elvene som venter utenfor, men disse må ha oppsyn av en lærer. På gruveturen får gruppen vandre gjennom gruven og blir samtidig fortalt om bergverkshistorien på Hadeland, gruvedrift og noe geologi. Så byttes gruppene.

Alternativ 2: Gruvesafari og geologi

Vi tar en kort pause når klassen ankommer Nyseter slik at elevene får strekt på beina og sett seg litt rundt.
Klassen blir delt inn i to grupper.

Gruppe nr. 1 får bli med inn i gruva, høre om bergverkshistorien på Hadeland, om arbeidsforholdene inne i gruva, samt dagens bergindustri. Gruppe nr. 2 får et undervisningsopplegg utenfor gruva med generell geologi, det blir også anledning til å lete etter fine stein på gruvas tipphauger.

Husk å ta med: 

Alle som skal inn i gruvene må ha godt fottøy og gode varme klær. Gruvegangene kan være noe fuktige og ha en temperatur på rundt -1 – + 5 grader om våren. Om høsten pleier gruva å være litt varmere og tørrere.

Elever og lærere bes om å ta ned hodelykt (evt. håndholdt lykt, men best å ha ei lykt å sette på hjelmen). 

Etter gruvebesøket kan det for mange passe med litt mat. Husk niste og drikke!

Natur- og kultursti

Natur - og kulturstien starter ved Grua stasjon. Stien går derfra forbi en rekke kulturminner og landskapsvernområde og ender opp ved Nysetergruvene. Blant kulturminnene langs natur- og kulturstien finnes en av Norges eldste jerngruver, Hadelandsgruben. Gruven var i drift så tidlig som i 1538 og den er lokalisert i Østhagan landskapsvernområde. Andre kulturminner er kalkgruven og kalkovnen fra Grua kalkverk og restene av det gamle taubaneanlegget til Nysetergruvene.

Museet tilbyr  også turer og aktiviteter ved andre gruver og geologiske forekomster på Hadeland. Ta kontakt dersom dere ønsker et opplegg tilknyttet en spesiell lokalitet i deres nærmiljø.


  • 1/2
  • 2/2
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1