Skoletjeneste

På dagtid siste halvdel av mai, første halvdel av juni, samt siste halvdel av august og hele september tar Hadeland Bergverksmuseum imot skoleklasser i gruvene på Nyseter. 

Hadeland Bergverksmuseum tilbyr et standard opplegg for elevene, men et eget program kan settes opp i samarbeid med skolen.


Alternativ 1: Gruvesafari

Vi tar en kort pause når klassen ankommer Nyseter slik at elevene får strekt på beina og sett seg litt rundt.
Deretter blir elevene delt inn i grupper dersom det er mer enn 25 stykker.

Den ene gruppen blir guidet gjennom Nysetergruven. Den andre gruppen må da vente utenfor. Museet kan sørge for små oppgaver for elvene som venter utenfor, men disse må ha oppsyn av en lærer. På gruveturen får får gruppen vandre gjennom gruven og blir samtidig fortalt om bergverkshistorien på Hadeland, gruvedrift og noe geologi. Så byttes gruppene.


Alternativ 2: Gruvesafari og geologi

Vi tar en kort pause når klassen ankommer Nyseter slik at elevene får strekt på beina og sett seg litt rundt.
Klassen blir delt inn i to grupper.

Gruppe nr. 1 får bli med inn i gruva, høre om bergverkshistorien på Hadeland, om arbeidsforholdene inne i gruva, samt dagens bergindustri. Gruppe nr. 2 får et undervisningsopplegg utenfor gruva med generell geologi, det blir også anledning til å lete etter fine stein på gruvas tipphauger.

 

Alle som skal inn i gruvene må ha godt fottøy og gode varme klær. Gruvegangene kan være noe fuktige og ha en temperatur på rundt -1 – + 5 grader om våren. Om høsten pleier gruva å være litt varmere og tørrere.

Alle deltakere kan få utlånt hjelm og lykt. Dersom noen av elevene har egne gode lykter og sykkelhjelmer er de velkommen til å ta dem med. Spesielt barnehagebarn oppfordres til å ta med egne sykkelhjelmer.

Etter gruvebesøket kan det for mange passe med litt mat. Husk niste og drikke!

 

Kombiner gjerne turen til Nyseter med et museumsbesøk på Hadeland Bergverksmuseum. Letteste vei er å gå ned Nyseterveien og følge Hadelandsveien. Eventuelt kjøre samme vei. Elevene og lærere kan selvsagt også gå kultur- og naturstien til museet. Dette tar fort 1 time og 15 minutter dersom man inkluderer småpauser imellom.

Langs stien kan elevene finne flere kulturminner, med informasjonsskilt, knyttet til gruvedriften på Grua. Stien er en vanlig smal skogsti. Gruvevandringen og natur- og kulturstien er dessverre ikke tilrettelagt for rullestolbrukere, eller andre bevegelseshemmede.
Elevene bør ta en pause på Bråten før de besøker museets samlinger.


For barnehagene I tillegg til å tilby ordinære gruvebesøk for siste års barnehagebarn tilbyr vi en pakke med tre museumsbesøk i løpet av et barnehageår. Gjennom disse tre besøkene får barna to besøk i gruvene, et på høsten og et på våren. Her tar vi for oss gruvens historie og fortellinger om bergtroll og det lokale Grua-trollet, og vi undrer oss over flaggermusene. Vinterstid vil vi legge inn et besøk på museet hvor vi ser nærmere på hvordan verden og alle dens prikkete og stripete steiner har blitt til.


Natur- og kultursti
Natur - og kulturstien starter ved Grua stasjon. Stien går derfra forbi en rekke kulturminner og landskapsvernområde og ender opp ved Nysetergruvene. Blant kulturminnene langs natur- og kulturstien finnes en av Norges eldste jerngruver, Hadelandsgruben. Gruven var i drift så tidlig som i 1538 og den er lokalisert i Østhagan landskapsvernområde. Andre kulturminner er kalkgruven og kalkovnen fra Grua kalkverk og restene av det gamle taubaneanlegget til Nysetergruvene.


Museet tilbyr  også turer og aktiviteter ved andre gruver og geologiske forekomster på Hadeland. Ta kontakt dersom dere ønsker et opplegg tilknyttet en spesiell lokalitet i deres nærmiljø.


Våre internettbaserte pedagogiske undervisningstilbud på Hadeland: