Hopp til hovedinnhold

KULtur + NAtur + TUR = KULNATUR

src="https://dms-cf-02.dimu.org/image/0136NvWAvRmc?dimension=1200x1200"/>

Gjennom kulnatur.no kan du reise langt tilbake i tid.

Lær om naturhistorie og kulturhistorie på Hadeland!

Hvor? I klasserommet, i stua, på kontoret - hvor det passer deg! 

Du trenger bare en smartskjerm eller pc.

Du kan velge blant det naturskapte og det kulturskapte.

Du kan velge mellom geologiske og kulturhistoriske temaer, og filtrere med temakart, geologisk tid og geologiske kategorier.

Her er det mer enn 300 kartfestete geologi-objekter!

Du finner mer enn 300 temaer med fordypningsstoff.

Det er enkelt å komme i gang:


Bruk Chrome som nettleser og skriv: 

kulnatur.no


Du kan velge: Klikk her for å utforske kartet (Den store boksen midt på siden).

Du kan zoome i kartet og velge direkte fra aktive symboler i kartet.

Du kan også velge kun naturhistorisk, kulturhistorisk og turer på venstre side.

Du kan også velge i tid og kategorier på venstre side.

Meny for valg av karttyper finnes på kartets venstre øvre hjørne.

Du velger fordypningstemaer på høyre side. Trykk på, se flere, for å få en full oversikt over alle temaene som til enhver tid er lagt inn i kulnatur.no.


Informasjonsfolder med brukerveiledning, nedlastbar:
  • 1/2
  • 2/2

Kulnatur + GeoAgent = Geoportal


Samlet er Kulnatur og GeoAgent en portal til å lære mer om naturhistorien og den langt yngre kulturhistorien på Hadeland.

Dette er et faglig og pedagogisk hjelpemiddel for at læreren flytter deler av undervisningen ut av klasserommet og til det store landskapsrommet på utsiden.

Her er opplevelser og kimer til undring om naturen og hva naturen kan gi oss mennesker i dag og i framtiden – og hva vi kan lære av det som skjedde i fortidens samfunn? For oss alle!

Vi ønsker å sette søkelyset på hvorfor og hvordan vi må ta hensyn til naturen og dens tålegrenser når vi bruker naturens geologiske ressurser.

Om våre støttespillere:

Portalen har blitt til gjennom et samarbeid mellom stor faglig frivillighet, lokale skoler og Randsfjordmuseet koblet sammen med det eksterne teknologimiljøet Geodata AS.


Prosjektet er støttet av: 
  • Sparebankstiftelsen DNB 
  • SpareBankstiftelsen Gran 
  • SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal 
  • Lunner Almenning
  • Jevnaker Almenning
  • Gran Almenning
  • Brandbu og Tingelstad Almenning

TUSEN TAKK!

Spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1