Hopp til hovedinnhold

PÅFYLL: Hadelandsdialekta

Finnes det en egen Hadelandsidentitet? Og hva har i så fall Hadelandsdialekta å si for denne identiteten i en tid der færre bruker dialekt? Randsfjordmuseet inviterer til foredrag, panelsamtale og samtale der vi utforsker dette temaet.

Vemund Viken fra Hadeland dialekt- og mållag holder et kort foredrag om tematikken, deretter blir det panelsamtale og utforsking sammen med redaktør Sissel Skjervum Bjerkhagen og lokalpolitiker Anne Marte Skari. Sosiolog Andrea Fritsvold fasiliterer samtalen.

Det blir også mulig å ta del i samtalen fra publikum, men det er ikke et must for å komme å høre på!

OM

Vemund Viken er lektor i norsk og samfunnsfag, lokalpolitiker og aktiv i Hadeland dialekt- og mållag.

Anne Marte Skari er norsklærer på Hadeland vgs., utdannet cand.philol. med nordisk språk og litteratur som hovedfag. Hun er tidligere lokalpolitiker, og mottok i 2018 dialektprisen for aktiv bruk og god kunnskap om Hadelandsdialekta. Da uttalte hun "- Det beste en kan gjøre for å bevare dialekta er å bruke den".

Sissel Skjervum Bjerkhagen sin drivkraft er en enorm nysgjerrighet. Hun er ansvarlig redaktør og daglig leder i avisa Hadeland, og tidligere redaktør for Ringerikes Blad og Oppland Arbeiderblad. Hun er opptatt av utviklingstrekk i samfunnet, politikk og Hadeland som region.

Andrea Fritsvold er utdannet sosiolog og politisk økolog. Hun jobber som publikumsansvarlig på Hadeland Folkemuseum, og har i den forbindelse dykket ned i ideen/ideer om Hadeland og hadelandsidentiteten gjennom utstillingsprosjektet "Jakten på Hadeland".

Hva er Hadeland og hvem er hadelendingen? Hva er det som er så spesielt og særegent ved vår region som gjør at Hadeland reproduseres som region i generasjon etter generasjon? Og ikke minst, vil Hadeland klare å bestå nå som de tre kommunene tilhører to ulike fylker? Dette og flere spørsmål vil vi løfte gjennom vårt prosjekt "Jakten på Hadeland". 

En stor takk til

våre bidragsytere som gjør prosjektet Jakten på Hadeland mulig å gjennomføre! 

Sparebankstiftelsen Gran 
Regionrådet for Hadeland IPR

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1