Hopp til hovedinnhold

Med «GEOportal Hadeland» ønsker Randsfjordmuseet å inspirere og gi grobunn for nysgjerrighet blant barn og ungdom til å lære mer om natur- og kulturlandskapet i sitt nærområde på Hadeland.

Digital formidling av natur- og kulturhistorie

 Gjennom digitale kanaler vil vi formidle historier om hvordan naturlandskapet har blitt til, gjennom «reiser» tusener og millioner av år tilbake i tid. Geoportalen ønsker å koble natur- og kulturhistorie med perspektiver om morgendagens utfordringer knyttet til bærekraft i samfunnet og derfor vil det også formidles historier om menneskenes utnyttelse av lokale naturressurser, omforming av landskap og kulturspor satt i landskapet.

  • 1/1
    Moderne pukkverk på Buhammeren. Foto: Randsfjordmuseet

Målgruppe: Barn og ungdom

«Geoportal Hadeland» er et formidlingstiltak rettet mot skoleelever i grunnskole og videregående som målgruppe på Hadeland. Bakteppet er vår tids store utfordringer knyttet til en menneskeskapt natur- og klimakrise, og hvor geo-fagene har en sentral rolle i å finne løsninger.

 «Geoportal Hadeland» er et samarbeid mellom et lokalt museum, lokale skoler, stor grad av faglig frivillighet og et eksternt teknologimiljø. «Geoportal Hadeland» skal være et faglig og pedagogisk hjelpemiddel for at læreren flytter deler av undervisningen ut av klasserommet og inn i det store landskapsrommet utenfor skolen.

  • Rester etter Grua kalkverk i Østhagan. Foto: Randsfjordmuseet

Kart som formidlingsbakgrunn

Prosjektet inngikk i august 2019 et samarbeid med Geodata AS om utvikling av geoportalen. Denne bedriften er markedsledende i Norge på geografiske informasjonssystemer og tilhørende teknologi. Geodata AS utvikler en applikasjon for geoportalen på mobil og nettbrett og pc/storskjerm (med meny) hvor formidlingen skal foregå.

Det har vært grunnleggende for «Geoportal Hadeland» at kart utgjør en sentral del av formidlingsbakgrunnen. Dette gjør det mulig på en rask og enkel måte å koble geologiske og/eller kulturhistoriske lokaliteter med ressurser og berggrunn. I tilknytning til en konkret lokalitet skal kartverktøyet raskt være i stand til å skifte mellom ulike måter å se landskapet, så som topografiske kart og bilder så vel som geologiske temakart. I tillegg vil man få mulighet til å lese mer om et utvalg fenomener i egne temaside. Den tekniske løsningen legger vekt på full kompatibilitet med kartverk hos Norges geologiske undersøkelser (NGU) og Statens kartverk og bygger på teknisk robuste løsninger som tar høyde for oppdateringer av kart. Bruk av allerede eksisterende teknologi er en forutsetning.

Om prosjektet

"Geoportal Hadeland" baserer seg i stor grad på et omfattende arbeid med registrering av lokaliteter knyttet til utnyttelse av geologiske forekomster som har foregått siden midten av 1980-tallet. Dette arbeidet er utført av Leif Grenager Koch, Birthe Friis og Nils Henrik Friis. "Primusmotor" og initiativtaker i formidlingsprosjektet er Ragngar Knarud og prosjektleder ved museet er Finn Audun Grøndahl. 

Formidlingsprosjektet startet opp i 2019 med utvikling av en første fase av undervisningsopplegg (versjon I) tilpasset mellomtrinnet (5.-7. klasse) begrenset til tre skoler. Første fase vil avsluttes innen utgangen av mars 2020 og har vært mulig gjennom en gave fra DNB Sparebankstiftelsen.

Kontaktperson: prosjektleder Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseet.
E-post: finn.audun.grondahl@randsfjordmuseet.no


Her er resultater av prosjektet Geoportal

Appen GeoAgent, et tilbud for skoler, barn og voksne som vil ut på ekspedisjon på Hadeland:

For deg som ikke kommer deg ut på ekspedisjon på Hadeland. På kulnatur.no kan alle oppleve reisene digitalt!

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1