Hopp til hovedinnhold

Randi Bjørkviks arkiv

Gjennom Randsfjordmuseet/Hadeland Folkemuseum kan du bestille Randi Bjørkviks digitaliserte familiearkiv. Dette er 10 hyllemeter med digitalisert privatarkiv relatert til slekts- og gardshistorie på Hadeland, ca. 1700-1880-tallet.

  • 1/1

Familierekonstruksjoner for Hadeland

Familierekonstruksjonene til Bjørkvik er det materialet som benyttes aller mest av besøkende i arkivet på Hadeland Folkemuseum. Randi Bjørkvik (1919–2007) var fra midten av 1950-tallet engasjert av kommunene på Hadeland og bygdebokkomiteen på Hadeland for å skrive slekts- og gardshistorie for Hadeland. Bøkene ble aldri utgitt, men det omfattende arkivmateriale som Randi Bjørkvik samlet og ordnet ble gitt i gave til museet. Familierekonstruksjonene utgjør en del av arkivet. Dette er ca 260 permer organisert for Gran/Brandbu og Jevnaker/Lunner, som skulle danne utgangspunkt for manuskript til gards- og slektshistorie for Hadeland.

Dette er en sekundærkilde der gards- og slektshistoriske opplysninger er organisert etter ektepar/familier. Ved bruk av disse permene kan du raskt finne flere generasjoner på Hadeland på 1700- og 1800-tallet. 

Hans Anders Bergsrud har fra 2003 til 2009, på frivillig basis, digitalisert alle permene med familierekonstruksjoner. Materialet er skannet i svart/hvitt og er organisert på samme måte som de originale permene.

Bestilling

Vi er inne i en overgangsfase, der vi planlegger å legge filene gratis ut på nett. 

Fram til dette er på plass, sender vi deg filene gratis på e-post (via tjenesten We Transfer).

Ønsker du filene på minnepinne er prisen 100,- + evt. frakt.

Bestill ved å kontakte:

Vi gjør oppmerksom på at det er Randsfjordmuseet som har rettighetene til Randi Bjørkviks arkiv. Det er ikke tillatt å publisere det digitaliserte arkivet uten avtale med Randsfjordmuseet. Hadelandslaget i Amerika har en slik avtale, og vil publisere materialet i 2022.

Eksempel på første side i en "familie"

Erik Iversen, gift 1866 i Gran/Brandbu

  • 1/1

Les mer om våre samlinger:

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1