Randi Bjørkviks arkiv

Gjennom Randsfjordmuseet/Hadeland Folkemuseum kan du kjøpe Randi Bjørkviks digitaliserte familiearkiv. Dette er 10 hyllemeter med digitalisert privatarkiv relatert til slekts- og gardshistorie på Hadeland før 1880.

  •  (Foto/Photo)

Familierekonstruksjoner for Hadeland ca. 1700-1880

Familierekonstruksjonene til Bjørkvik er det materialet som benyttes aller mest av besøkende i arkivet på Hadeland Folkemuseum. Randi Bjørkvik (1919–2007) var fra midten av 1950-tallet engasjert av kommunene på Hadeland og bygdebokkomiteen på Hadeland for å skrive slekts- og gardshistorie for Hadeland. Bøkene ble aldri utgitt, men det omfattende arkivmateriale som Randi Bjørkvik samlet og ordnet ble gitt i gave til Randsfjordmuseet avd. Hadeland Folkemuseum. Materialet består av ca 260 permer organisert for Gran/Brandbu og Jevnaker/Lunner, som skulle danne utgangspunkt for manuskript til gards- og slektshistorie for Hadeland.

Dette er en sekundærkilde der gards- og slektshistoriske opplysninger er organisert etter ektepar/familier. Ved bruk av disse permene kan du raskt finne flere generasjoner på Hadeland på 1700- og 1800-tallet. 

Hans Anders Bergsrud har fra 2003 til 2009, på frivillig basis, digitalisert alle permene med familierekonstruksjoner. Materialet er skannet i svart/hvitt og er organisert på samme måte som de originale permene.

Priser og bestilling

Filene kan kjøpes på minnepinne eller på epost (via gratistjenesten WeTransfer). 

Prisen pr minnepinne: kroner 300,- + evt. frakt

Pris for å få filene tilsendt via e-post: kroner 200,-.

Bestill ved å ta kontakt med arkivar Kari-Mette Avtjern på telefon 47 97 00 80 eller epost: kari.mette.avtjern@randsfjordmuseet.no