Randsfjordmuseets arkiv

Arkivet ved Randsfjordmuseet består av privatarkiv fra Randsfjordregionen.

 • Ferieidyll ved Randsfjorden ca 1950. Eier: Randsfjordmuseet
  1/1
  Ferieidyll ved Randsfjorden ca 1950. Eier: Randsfjordmuseet

Hva er privatarkiv?

 • Fotograf: Arne Rignes Eier: Randsfjordmuseet
  Fotograf: Arne Rignes Eier: Randsfjordmuseet

Privatarkiv er fellesbetegnelsen for arkiver som er skapt i privat sektor. Her inngår arkiver fra bedrifter, organisasjoner, institusjoner, stiftelser og privatpersoner, samt arkivsamlinger skapt av museet.I dag utgjør arkivsamlingene ved Randsfjordmuseet i overkant av 1000 enkeltarkiv, cirka 500.000 fotografi, 900 filmer, i overkant av 300 lydfestinger og digitalisert arkiv.

Ansatte

Ved Randsfjordmuseet er vi tre personer som arbeider med arkivsamlingene. Materialet som er for regionen Land oppbevares på Lands museum. På Hadeland Folkemuseum er det en person som har ansvar for privatarkiv for regionen Hadeland. For tiden har vi stort fokus på å legge kataloger og digitalt materiale ut på nett.

Opplandsarkivet

Randsfjordmuseet er en del av Opplandsarkivet, som ble etablert i 1981. Opplandsarkivet er et samarbeidstiltak for innsamling, bevaring, formidling og forskning av privatarkiv i Oppland. Opplandsarkivet består av privatarkivavdelinger ved seks museer og arbeidet koordineres av et sekretariat. Samlet sett forvalter Opplandsarkivet en av Norges største bestander av privatarkiv ved museene, og er ledende når det gjelder erfaring med denne type arbeid. Sentralt i tankegangen er "nærhet til kildene" og helhetlig samfunnsdokumentasjon.

Har du spørsmål? Vi hjelper deg!

Vi tar gjerne imot spørsmål fra publikum, små og store. Ta kontakt på e-post eller telefon først, så hjelper vi så raskt og godt vi kan – enten via e-post eller at du kommer på besøk. 

Vi selger Randi Bjørkviks digitaliserte arkiv

Randi Bjørkvisk arkiv består av 10 hyllemeter med digitalisert privatarkiv relatert til slekts- og gardshistorie på Hadeland før 1880. Les mer her: 

 • Fotodokumentasjon av utedo ved Tingelstad landhandleri 1986. Fotograf: Tore Sandahl Eier: Randsfjordmuseet
  1/1
  Fotodokumentasjon av utedo ved Tingelstad landhandleri 1986. Fotograf: Tore Sandahl Eier: Randsfjordmuseet