Hopp til hovedinnhold

Arkiv: Privatarkiv, dokumentasjon, fotografi, lyd og film

Arkivet vårt består av privatarkiv fra Randsfjordregionen, samt museets samlinger av fotografi, lyd og film.

Privatarkiv og samlinger fra Hadeland befinner seg Hadeland Folkemuseum på Tingelstadhøgda i Gran og privatarkiv og samlinger fra Land befinner seg på Lands Museum på Dokka i Nordre Land.

Fra fotograf Arne Rignes arkiv.

Hva er privatarkiv?

Privatarkiv er fellesbetegnelsen for arkiver som er skapt i privat sektor. 

Her inngår arkiver fra bedrifter, organisasjoner, institusjoner, stiftelser og privatpersoner, samt arkivsamlinger skapt av museet.

I dag utgjør arkivsamlingene ved Randsfjordmuseet totalt i overkant av 1000 enkeltarkiv, omlag 600.000 fotografi, 900 filmer og i overkant av 300 lydfestinger.

Gutten med sauen er et av over 20.000 fotografi fra fotograf Arne Rignes arkiv. 

Innlandsarkiva

Innlandsarkiva (tidligere Opplandsarkivet) er et samarbeidstiltak om privatarkiv mellom Innlandet fylkeskommune og følgende museer i Innlandet: Anno Museum, Gudbrandsdalsmusea, Mjøsmuseet, Norsk Vegmuseum, Randsfjordmuseet, Stiftelsen Lillehammer Museum og Valdresmusea. Formålet er å styrke arkivene og arkivarenes arbeid. Innlandsarkiva har lange tradisjoner som går tilbake til 1981, og er per 2023 unikt i sin oppbygning og historikk på nasjonalt plan. 

Innlandsarkiva har en av Norges største bestander av privatarkiv ved museene, og er ledende når det gjelder erfaring med denne type arbeid. Sentralt i tankegangen er "nærhet til kildene" og helhetlig samfunnsdokumentasjon.


Eksempel på foto fra samlinger og arkiv:

 • 1/8
  Fotograf: Arne Rignes Eier: Randsfjordmuseet
 • 2/8
  Koronavarden i Røykenvika, Nordre Brandbu, april 2020. Dokumentasjon til Koronaarkivet. Foto: Randsfjordmuseet
 • 3/8
  Statsminister Einar Gerhardsen på talerstol. Foto: Arne Rignes. Eier: Randsfjordmuseet
 • 4/8
  Fotodokumentasjon av utedo ved Tingelstad landhandleri, 1986. Foto: Tore Sandahl. Eier: Randsfjordmuseet.
 • 5/8
  Barna i familien Kolterud, Nordre Land, ca 1901. Fotograf: Emanuel Embretse. Eier: Randsfjordmuseet.
 • 6/8
  Jevnaker hornmusikkforening. Fotograf: A. Nielsen Eier: Randsfjordmuseet
 • 7/8
  Ferieidyll ved Randsfjorden, ca 1950. Eier av kopi: Randsfjordmuseet
 • 8/8
  "Parti fra Gran". Robåt på Jarenvannet utenfor Garvertangen (Sagatangen). Postkort fra ca 1910. Eier: Randsfjordmuseet

Sitter du på arkiv som kan være relevant? Har du spørsmål?

Vi tar gjerne imot spørsmål og forespørseler fra publikum. Ta kontakt på e-post eller telefon først, så hjelper vi så raskt og godt vi kan – enten via e-post eller at du kommer på besøk.

Kontaktinfo:

Miriam Cohen Kiel
Kurator kulturhistorie
Solfrid Myhre
Seksjonsleder Innovasjon og bevaring

Arkivprosjekter

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1