Arkiv, foto og dokumentasjon

Arkivet ved Randsfjordmuseet består av privatarkiv fra Randsfjordregionen, og er lokalisert to steder. Hadeland Folkemuseum på Tingelstadhøgda og Lands Museum på Dokka.

  • Ferieidyll ved Randsfjorden ca 1950. Eier: Randsfjordmuseet
    1/1
    Ferieidyll ved Randsfjorden ca 1950. Eier: Randsfjordmuseet

Hva er privatarkiv?

  • Fotograf: Arne Rignes Eier: Randsfjordmuseet
    Fotograf: Arne Rignes Eier: Randsfjordmuseet

Privatarkiv er fellesbetegnelsen for arkiver som er skapt i privat sektor. Her inngår arkiver fra bedrifter, organisasjoner, institusjoner, stiftelser og privatpersoner, samt arkivsamlinger skapt av museet.I dag utgjør arkivsamlingene ved Randsfjordmuseet i overkant av 1000 enkeltarkiv, cirka 500.000 fotografi, 900 filmer, i overkant av 300 lydfestinger og digitalisert arkiv.

Opplandsarkivet

Randsfjordmuseets arkiv er en del av Opplandsarkivet, som ble etablert i 1981. Opplandsarkivet er et samarbeidstiltak for innsamling, bevaring, formidling og forskning av privatarkiv i Oppland. Opplandsarkivet består av privatarkivavdelinger ved seks museer og arbeidet koordineres av et sekretariat. Samlet sett forvalter Opplandsarkivet en av Norges største bestander av privatarkiv ved museene, og er ledende når det gjelder erfaring med denne type arbeid. Sentralt i tankegangen er "nærhet til kildene" og helhetlig samfunnsdokumentasjon.

Søk i våre arkiver her:

Har du spørsmål? Vi hjelper deg!

Vi tar gjerne imot spørsmål fra publikum, små og store. Ta kontakt på e-post eller telefon først, så hjelper vi så raskt og godt vi kan – enten via e-post eller at du kommer på besøk.

Kontaktinfo:

Kari-Mette Avtjern

Hovedarkivar for Randsfjordmuseet og arkivansvarleg på Hadeland Folkemuseum.

Natasha Bjørnset Reksten

Arkivansvarlig på Lands Museum.

Miriam Cohen Kiel

Samtidsdokumentasjon og fotoansvarlig på Lands Museum.

Arkivprosjekter