Hopp til hovedinnhold

Smågnager- og spissmus prosjektet

«Smågnager- og spissmusprosjektet» er et prosjekt som museet har arbeidet med i en årrekke med spesiell vekt på å avdekke informasjon om artenes utbredelser og syklisitet primært i Innlandet. Disse to artsgruppene har en stor økologisk rolle i skog- og fjelløkosystemene. Museet har spesielt arbeidet med artsbestemmelse av byttedyrrester fra ugler og rovfugl som innsamles av frivillige.

Les artikler her:

Kartlegging av smågnager og spissmusarter i Oppland 2014 og 2015

 

Taigaspissmus: Status funn i Norge og utvikling av programvare for bildegjennkjenning ut fra underkjever 2019

 

Kartlegging av smågnager og spissmusarter i Oppland 2006-2012

 

Registreing av taigaspissmus i Hedmark, 2018

 

Kartlegging av smågnager og spissmusarter i Oppland 2006-2013

 

  • 1/1
    Skoleelever fra videregående skole ved en av transektene på Kittilbu for å gjennomføre den årlige registreringen av smågnagere og spissmus i august.

Kartlegging av smågnager og spissmusarter i Oppland. Fellefangst i Gausdal 2016-2021:

Rapport fellesfangst Gausdal 2017

 

Rapport fellefangst Gausdal 2019

 

Rapport fellefangst Gausdal 2020

 

Rapport fellefangst Gausdal 2018

 

Rapport fellefangst Gausdal 2021

 

Rapport fellfangst Gausdal i 2016

 

Publikasjonsliste - Smågnager og spissmus prosjektet

Grøndahl, F.A. og Wattum, J. 2019. Kartlegging av smågnager- og spissmusarter i Oppland. Fellefangst 28.-30.08.2019. Kittilbu, Gausdal kommune. Rapport. Randsfjordmuseet 6 s.

Grøndahl, F. A., van der Kooij, J., Mathiesen, A. og Steen, R. 2019. Taigaspissmus (Sorex isodon) status funn i Norge og utvikling av programvare for bildegjenkjenning ut fra kjever. Rapport Randsfjordmuseet. 20 s.

Grøndahl, F.A. 2018. Kartlegging av smågnager- og spissmusarter i Oppland. Fellefangst 29.-31.08.2018. Kittilbu, Gausdal kommune. Rapport. Randsfjordmuseet 8 s.

Grøndahl, F.A. og Wattum, J. 2017. Kartlegging av smågnager- og spissmusarter i Oppland. Fellefangst 30/8-2/9 2017. Kittilbu, Gausdal kommune. Rapport. Randsfjordmuseet 7 s.

Grøndahl, F. A., van der Kooij, J. og Øigarden, T. 2015. Analyse av gulpeboller fra Strix aluco og falco tinnunculus for påvisning av Sicista betulina i Falköping kommun. Oppdragsrapport for ArtDatabanken. Randsfjordmuseet. 14 s.

Grøndahl, F.A. og Wattum, J. 2016. Kartlegging av smågnager- og spissmusarter i Oppland. Fellefangst 25/8-27/8 2017. Kittilbu, Gausdal kommune. Rapport. Randsfjordmuseet 6 s.

Grøndahl, F.A., Wattum, J. & van der Kooij, J. 2020. Kartlegging av smågnager- og spissmusarter i Oppland. Fellefangst 26/8-28/8 2020. Kittilbu, Gausdal kommune. Rapport Randsfjordmuseet. 12 s.

Grøndahl, F.A., Wattum, J. Loe, R., Müller, E. & van der Kooij, J. 2021. Kartlegging av smågnager- og spissmusarter i Oppland. Fellefangst 25/8-27/8 2020. Kittilbu, Gausdal kommune. Rapport Randsfjordmuseet. 14 s.

Grøndahl, F. A., van der Kooij, J., Øigarden, T. & Dehli, E. 2012. Kartlegging av smågnager- og spissmusarter i Oppland 2006-2012. Randsfjordmuseet 19 s.

Grøndahl, F. A. 2013. Kartlegging av smågnager- og spissmusarter i Oppland 2006-2013. Randsfjordmuseet 8 s.

Grøndahl, F. A. & van der Kooij, J. 2016. Kartlegging av smågnager- og spissmusarter i Oppland 2014-2015. Randsfjordmuseet 8 s.

Grøndahl, F. A. & van der Kooij, J. 2018. Registrering av taigaspissmus (Sorex isodon) i Hedmark ut fra analyser av hekkematter og gulp fra ugler og rovfugl. Randsfjordmuseet 9 s.

Øigarden, T., Grøndahl, F. A. & van der Kooij, J. 2013. Gulpebollemateriale fra uglekasser gir kunnskap om om utbredelsen til smågnagere og spissmus. HUJON nr. 1 2013: 8-19

Grøndahl, F. A. 2016. Krattspissmus – et viktig byttedyr for perleugle i et bunnår for smågnagere. HUJON nr. 3 2016: 210

Grøndahl, F. A. 2014. Ta vare på hekkematter / reir-bosoer fra uglekasser. HUJON nr. 2 2014: 122-123

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1