Telthusets historie

- Fra militært lager til døgnåpent utstillingslokale

  •  (Foto/Photo)
    1/1