Skoletjeneste

Siden det første skolebesøket ble registrert i 1916 har museet satset aktivt på formidling til barn og unge.
Vår undervisningstjeneste har et omfattende formidlingstilbud og benyttes av rundt 2000 studenter, elever og barnehagebarn årlig.

Vi tilbyr fagkunnskap og “the real thing” kombinert med fortellerglede, gode opplegg og spennende omgivelser.
Her er mange muligheter, om dere vil benytte vår kompetanse eller utforske museet på egenhånd.
La museet bli et naturlig supplement til undervisningen!

Litt praktisk informasjon finner du her


Barnehager

Museumsområdet er godt egnet for besøk fra barnehager. Her er en masse muligheter for lek og læring. Kom og opplev kultur og natur på egenhånd eller benytt dere av våre tilrettelagte formidlingstilbud.

Formidlingstilbud                                                                                                                          På egenhånd                                                                                                                                    Til styrer og assistenter


Skoler

Museet har et nært forhold til skolene på Hadeland og omegn. Vi søker å stimulere elevenes nysgjerrighet og interesse for kulturhistoriske tema og gi et eierforhold til museets samlinger. Våre opplegg er tilrettelagt klassetrinnene med bakgrunn i Kunnskapsløftet. Vi tilpasser gjerne tema til din klasse og deres behov.

Formidlingstilbud
På egenhånd
Til lærere


Den kulturelle skolesekken
Skoletjenesten samarbeider med Kulturkontorene i kommunen om Kultursekkproduksjonene. Hvert år kommer rundt 900 elever fra de forskjellige grunnskolene. Les mer om noen av de ulike produksjonene nedenfor. På KSYS kan man finne opplysninger om tidspunkter og turneprogrammer i den enkelte kommune.

2. klassetrinn 
3. klassetrinn
8. klassetrinn 
10. klassetrinn


Les mer om Den Kulturelle Skolesekke