Hopp til hovedinnhold

Kulturhistoriske gjenstander

Randsfjordmuseets gjenstandssamling teller om lag 26.000 katalognummer. Antall enkeltobjekter er vesentlig høyere, da hver oppføring kan inneholde flere objekter. 

Rundt 5 prosent av samlingen er til enhver tid vist frem i utstillingene. Noen er også utlånt til offentlige og private institusjoner.

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Samlingene

Samlingene er et resultat av ulike idealer, interesser, dokumentasjonsprosjekter og tilfeldigheter fra en over 100 år gammel innsamlingshistorikk. 

De består av en rekke ulike kategorier og materialtyper, og inneholder blant annet gjenstander knyttet til ressursutnyttelse, bomiljø, arbeidsliv og fritid, landbruk og industri, håndverk og teknologi, bygdekunst og husflid. 

Samlingene bidrar til å belyse en lokalhistorisk og regional materiell kulturtradisjon og -utvikling. 

Samlingene har størst nedslagsfelt i tidsrommet 1750-1950, men det finnes flere gode unntak. Et eksempel er den arkeologiske samlingen, og museets samling av kirkeinventar. I den andre enden er blant annet design og kunstglass fra Hadeland Glassverk og Randsfjord Glassverk. 

De eldre samlingene kan karakteriseres med håndverksmessig og dekorativ utførelse eller ha preg av kuriosa. Felles er gjerne høy alder og en tilknytning til de øvre sjikt i 1700- og 1800-tallssamfunnet, som bonde- og embetsstanden. 

Fra 1970-tallet ble gjenstander som kunne knyttes til tema som klassesamfunn, sosiale kategorier og personhistorie, hverdagsliv, fritid og yrkesliv stadig mer representert. Samtidig ble det større fokus på dokumentasjon og innsamling av gjenstander fra den nære fortiden og samtiden. 

Samlingene økte raskt i omfang opp til begynnelsen av 2000-tallet. I dag er tilveksten bremset kraftig. Med god tilgang og dialog mellom museer er det økt oppmerksomhet på mengden identisk materiale i samlingene. En stor utfordring er også bevaringsmulighet og magasinkapasitet. Prinsippet om en bærekraftig samlingsutvikling står sentralt. Det innebærer å imøtekomme dagens behov uten å redusere museets evne til å imøtekomme sine behov framover.

Randsfjordmuseets gjenstandssamlinger på DigitaltMuseum.no

Deler av gjenstandskatalogen er digitalisert og tilgjengelig på DigitaltMuseum.no. Museet er i stor grad avhengig av frivillige i arbeidet med å overføre registeringer til digitalt system og informasjonsmengden varierer. Rundt 50 % av gjenstandsregistreringene er søkbare på nettsiden, hovedvekten av dem befinner seg vanligvis i magasin og har sjelden eller aldri vært utstilt. På DigitaltMuseum kan du søke på både lokal tilhørighet (tidligere museumsavdeling) og i hele Randsfjordmuseet.

La deg forundre over mangfoldet, fryd deg over fine (og stygge) ting, lær noe nytt, bli oppgitt eller inspirert-  og gi oss gjerne en tilbakemelding om du oppdager feil, mangler eller har viktig informasjon å bidra med.

Forvaltning

Randsfjordmuseet bruker Primus, som digitalt samlingsforvaltningsverktøy. Systemet har moduler for ulikt samlingsmateriale/funksjoner og er vesentlig for blant annet saksbehandling, logistikk, inventarkontroll, og i dokumentasjon av både objekter og forvaltningshistorikk. 

Museet arbeider i stor grad utfra Spectrum-standarden i forvaltningsarbeidet, og følger for øvrig retningslinjer for samlingene som beskrives i ICOM. Om du synes det høres interessant ut, kan du lese mer ved å klikke på linkene under her:

Lån av museumsgjenstander

Randsfjordmuseet låner ikke ut museets gjenstander til privat bruk eller til bruk i ren kommersiell øyemed. Vår oppgave er å bevare objektene for ettertiden, og vi stiller derfor krav til gjenstandenes behandling og oppbevaringsklima. Vår standardavtale for utlån kan lastes ned her:

Bruk av gjenstandsfotografi

Museet har over lang tid fotografert deler av gjenstandssamlingen. 

På DigitaltMuseum ligger gjenstandsfoto i lav oppløsning som kan brukes fritt på betingelse av at motivet krediteres slik:
Foto: Randsfjordmuseet, fotograf [navn på fotograf eller avdelingsnavn].

Dersom du har behov for fil i høyere oppløsning eller bedre motivkvalitet, må du ta kontakt med oss. For bruk i publikasjoner eller plakat o.l. vil det i de fleste tilfeller være nødvendig å ta et nytt bilde, om ønskelig av profesjonell fotograf. Kostnader for fremhenting av objekt, studioarbeid og saksbehandling/administrasjon vil påløpe og belastes bestiller. Ta kontakt med samlingsforvalter for betingelser og priser.

Grethe Johnsrud
Samlingsansvarlig, kulturhistorisk materiale
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1